Velký zájem o studium zaznamenala obě přerovská gymnázia. Například na jazykově zaměřené Gymnázium Jana Blahoslava, které mělo ještě před čtyřmi lety problém naplnit třídy, se teď hlásí mnohonásobně více dětí.

„Jen dnes skládá zkoušky na čtyřleté živé jazyky 64 žáků a na osmileté studium je jich pak 30. Zítra, kdy je druhý termín, přijde dalších sedmdesát dětí,“ vylíčila zástupkyně ředitelky školy Pavla Kadaníková. Do primy ale může nastoupit pouze třicet z nich, stejně tak jako do prvního ročníku čtyřletého studia.

Podle ředitelky Gymnázia Jana Blahoslava a Střední pedagogické školy Romany Studýnkové se zájem uchazečů v tuto chvíli nedá přesně odhadnout – mnozí z nich totiž podali přihlášky na několik různých škol. Takový model je však nevyhovující, protože ředitelé ještě na konci školního roku nevědí, kolik dětí k nim vlastně nastoupí.

Nejlepší blokují místa ostatním

„Ty nejlepší se většinou dostanou na všechny tři školy a zablokují místo ostatním. Například my přijmeme třicet dětí, a pak zjistíme, že dvacet z nich odejde jinam. Nastává další martýrium, které je navíc administrativně náročné,“ kritizuje systém ředitelka. Na připomínky ze strany ředitelů ale ministerstvo školství neslyší.

Přihlášku na tři střední školy si podala také Markéta Doleželová ze ZŠ Za mlýnem v Přerově.

„Hlásím se na obchodku a gymnázium v Přerově, a potom ještě na hotelovou školu v Kroměříži. Vybrala bych si asi hotelovku, tam je ale největší nápor,“ řekla.

Přijímací zkoušky na obě přerovská gymnázia chce zase absolvovat Zuzana Tomečková ze stejné základní školy. „Cizí jazyky mě baví, ale budu zkoušet i druhý gympl,“ poznamenala.

Za samé jedničky bez zkoušek

Nápor uchazečů potvrzuje i ředitel prestižního Gymnázia Jakuba Škody v Přerově Jan Raška.

„Sto padesát žáků se hlásí na osmileté a devadesát pak na čtyřleté studium. Je to zhruba srovnatelné s loňským rokem a otevíráme jen čtyři třídy,“ řekl. Škola podle něj přijímá uchazeče o čtyřleté studium, kteří měli v posledním ročníku samé jedničky, bez zkoušek.

Třikrát za deset let

Nad stávajícím systémem přijímacích zkoušek už jen bezmocně krčí rameny také ředitel Střední průmyslové školy v Přerově Jan Slezáček.

„Není přece možné během desíti let třikrát změnit způsob přijímacího řízení. Škola by se měla zaměřit hlavně na kvalitu studia,“ soudí. Na přerovskou průmyslovku je letos podaných 210 přihlášek a škola přijme na čtyři obory celkem 130 žáků.