„V poslední době se ale do vsi přistěhovalo deset mladých rodin," říká v rozhovoru pro Deník starostka Hana Skřépová.

Kdybyste měla jmenovat nejdůležitější věc, jež teď v obci máte vykonat, která by to byla?
Určitě výstavba stokové sítě – v obci to všichni požadujeme za prioritu a nutnost. Kanalizace se realizovala před mnoha lety v akci Z. Je zastaralá, propadená a nefunkční.

Co považujte za největší úspěch vaší obce, kterého se letos podařilo dosáhnout?
Tím je posunutí se do druhé etapy s územním plánem. Naše obec doposud žádný nemá. Naštěstí získaly Oplocany dotaci z Programu rozvoje venkova, která nás posunula dál.

Co je podle vás největším problémem vašeho současného starostování?
Jednoznačně papírování a problémy, spojené se složitými procesy k dosažení dotace.

Obyvatelé obcí dnes často trpí nedostatkem kulturního vyžití. Jak je to u vás? Pečujete o své obyvatele i po kulturní stránce? Daří se u vás spolkům a kulturnímu životu?
S přihlédnutím k našim finančním možnostem pečujeme o občany i občánky. Nabízejí se akce pro děti, rodiče, juniory, seniory, prostě pro všechny, kteří mají chuť se bavit a zapojit. Pokud se vybírá vstupné, třeba i dobrovolné, účast je malá. Pokud je akce zdarma, diváků přijde více, ale převažuje vždy návštěvnost hostů ze sousedních obcí a měst.

Straší vás odliv obyvatel z obcí do velkých měst a aglomerací? Nemáte strach, že se vesnice zcela vylidní? Máte možnost, jako starostové, s tím vůbec něco udělat?
V naší obci už tato situace nastala. Velký odliv mladé generace byl, zůstali nám zde starší obyvatelé, kteří už nemají ani sílu, ani finanční prostředky, aby investovali do svých domů. A kdo si v Oplocanech dům koupí, má jej spíše pro rekreaci a klid na vesnici. V obci není školka ani škola, a tak se sem z mladých lidí nikdo nežene. Za dobu mého druhého volebního období mohu říct, že se do obce přistěhovalo deset mladých rodin a chtěla bych jim tímto popřát klidné bydlení. Jako starostka ale moc možností, jak s přílivem či odlivem obyvatel něco udělat, nemám.

Zkuste vyjmenovat tři důvody, proč se právě ve vaší obci dobře žije.
Já za sebe mohu říci pouze to, že jsem se zde narodila, mám zde rodiče, domeček na klidném místě a lidi kolem sebe, které od dětství znám.
A z postu starostky mohu říci, že zde není nuda, je pořád co budovat a dělat i když jde vše pomalu, ale musíme vycházet z množství finančních prostředků, které máme.

Kdybyste si mohla vybrat nějaké místo na světě, kde byste chtěla žít, a nesměla by to být vaše obec, kde by to bylo?
Zase na vesnici, třeba na Hranicku ve Skaličce. Je to krásná vesnice s dobrými lidmi a paní starostkou.

Martin Vojáček