Projekt s názvem Příběhy bezpráví zavítá dnes na gymnázium do Lipníku nad Bečvou. Včera debatovali na půdě kojetínského gymnázia studenti s politickými vězni Milanem Stavem a Miroslavem Wildungem, kteří si prošli za totality peklem uranových dolů.

„Projekt Příběhy bezpráví přibližuje formou filmových projekcí a debat s oběťmi bývalého režimu žákům a studentům základních a středních škol poválečné období našich dějin,“ uvedl mluvčí projektu Filip Šebek.

Podle jeho slov je téma československé totalitní minulosti ve výuce stále velmi opomíjené a projekt je jednou z mála možností, jak se mladí lidé mohou o této době dozvědět více.

„Poměrně často zaznívá, že mladé lidi období komunistického Československa nezajímá. Naše dosavadní zkušenosti přitom potvrzují pravý opak. To, že se ve škole často nedozvědí téměř nic o komunistické ideologii, není chyba dětí. Je to chyba vzdělávacího systému,“ vysvětluje ředitel projektu Příběhy bezpráví Karel Strachota.

Na gymnáziu v Lipníku nad Bečvou budou moci dnes studenti zhlédnout film o legendě českého válečného letectva Josefu Bryksovi s názvem Muž, který přecenil českou duši aneb Útěky Josefa Brykse.

„Besedovat se studenty bude dcera jednoho ze spoluvězňů Josefa Brykse Věra Pytlíčková, která žije v Olomouci,“ přiblížil program jeden z učitelů Marek Mach.

Do projektu se kromě Lipníku a Kojetína zapojila také jedna škola v Hranicích. Naopak přerovské školy na seznamu chybějí.