„I když patříme k těm menším obcím, náš společenský a kulturní život je pestrý,“ říká starostka Eva Slaměníková.

Obcí se stejným názvem - Přestavlky - je v České republice více. Existují Přestavlky na Benešovsku, Litoměřicku, ale třeba i u Olomouce. Čím jsou Přestavlky u Přerova výjimečné?
starostka Přestavlk na Přerovsku Eva Slaměníkovástarostka Přestavlk na Přerovsku Eva SlaměníkováZdroj: Deník/Petra Poláková-UvírováDominantou naší obce je zámek, který je na seznamu nemovitých kulturních památek. Bohužel už delší dobu chátrá. Jeho součástí jsou i vzácné barokní sochy - sv. Jana Nepomuckého a sv. Vincence z Pauly. Historie zámku je spjata se šlechtickým rodem Magnisů, který nechal na místě bývalé tvrze vystavět nový, jednopatrový barokní komplex. V současné době je zámek v rukou soukromého majitele a je nabízen k prodeji. Součástí rozlehlého komplexu je i zámecký park, který byl založen pravděpodobně v 19. století jako přírodně krajinářský, postupně doplňovaný drobnou architekturou. Až do současné doby zůstala zachována grota se sochou Panny Marie Lurdské. Hlavní kompozici zámecké zahrady tvoří lipová alej a areál je obehnán cihlovou zdí.
Zajímavou přírodní památkou je také Přestavlcký les, který zasahuje také do katastru Dobrčic a Staré Vsi. Jeho rozloha je 208 hektarů a jedná se o zachovalé porosty karpatských a polonských dubohabřin se zbytky ovsíkových luk, obklopené kulturní krajinou. Polonské dubohabřiny jsou charakteristické vyšším podílem lípy srdčité, častá je bříza bělokorá a dub zimní, méně pak habr a dub letní. Přestavlcký les byl v roce 2005 zařazen do národního seznamu evropsky významných lokalit, v roce 2008 i do evropského seznamu. Olomoucký kraj vyhlásil v červnu roku 2012 dvě nové přírodní památky na svém území v rámci soustavy chráněných území Natura 2000. Jednou z nich je právě Přestavlcký les, tou druhou Lesy u Bezuchova. Pro krásné chvilky odpočinku tedy rozhodně doporučuji navštívit tento nádherný komplex. K dalším místním památkám patří i Kříž z roku 1861, Pomník obětem první světové války, nebo Památník z roku 1938.

Můžete zmínit zásadní investice obce v minulých letech? Jaké máte plány?
V minulých letech jsme v rámi rekonstrukce kulturního domu vyměnili okna, proběhla také výměna střešní krytiny a tepelné izolace půdních prostor či sanace vlhkého zdiva. Na letošní rok jsme podali žádost o dotaci na další etapu rekonstrukce kulturního domu. Zmodernizovali jsme v obci také stávající veřejné osvětlení za nová LED svítidla. Vybudovali jsme nový chodník podél zámeckého parku s veřejným osvětlením, proběhla částečná rekonstrukce chodníků s tím, že nás nyní čekají další. Podařilo se i zrestaurovat místní památníky. Podali jsme rovněž žádost o dotaci na vybudování workoutového hřiště s dětskými prvky v zámecké zahradě. Dalším záměrem obce je pak vybudování hřiště s travnatou plochou, které bude sloužit k herním aktivitám. V nejbližší době budeme muset řešit také vybudování nové čistírny odpadních vod, což pro nás bude velká finanční zátěž.

Obec Přestavlky chystá náročnou investici do rekonstrukce kulturního domu, který se nachází v prostorách bývalé školy.
Z bývalé školy je společenské centrum, Přestavlky chystají velkou rekonstrukci

Jak bohatý je v obci kulturní život? Podporujete spolky?
Jsme sice malá obec, ale žijeme bohatým společenským životem. Asi nejvíce se na organizování akcí podílí zdejší Sbor dobrovolných hasičů a aktivní jsou i myslivci. Máme tady zahrádkáře i včelaře a snažíme se všechny spolky podporovat, aby v obci tyto organizace nezanikly. Součástí kulturního kalendáře v Přestavlkách jsou plesy, dětské šibřinky, ale snažíme se dodržovat také tradice, jako je masopust nebo mikulášská nadílka. Před Velikonocemi zase děvčata chodí s májkami. Pořádáme i Den země, kdy spolu s občany a dětmi uklízíme katastr naší obce. Tradicí je Pálení čarodějnic, Dětský den, pořádáme i hodové zábavy a velký úspěch u nás má také promítání v letním kině v zámecké zahradě. Oblibě se těší drakiáda, dýňování, lampionový průvod, rozsvícení vánočního stromu nebo krmení zvířátek na Štědrý den.

Daří se vám v obci udržet mladé lidi? Podporujete výstavbu rodinných domů?
Jsme spíše obec přestárlá, ale některé domy už se začaly prodávat a rekonstruují se. Obec ve svém majetku pozemky na výstavbu rodinných domů nemá, ale územní plán to řeší a je navržena výstavba na pozemcích soukromých vlastníků. Bude tedy záležet hlavně na tom, jestli budou chtít majitelé pozemky prodat nebo ne. O parcely v naší obci je velký zájem, protože je zde dobré spojení jak na Přerov, tak Kroměříž či Holešov. Protože v obci není obchod, řešíme zásobováním pojízdnou prodejnou. Občané ale mají možnost využít veškerých služeb v sousedních vesnicích Stará Ves a Horní Moštěnice, kde je potřebné zázemí - pošta, škola nebo školka.
V naší obci máme menší knihovnu a občanům slouží i veřejný internet. Je potřeba říci, že i menším obcím se daří bodovat v krajských soutěžích - v roce 2017 jsme získali v krajském kole soutěže Zlatý erb o nejlepší webové stránky a elektronické služby měst a obcí druhé místo a v roce 2020 pak třetí místo.

Kronikářka: Vzpomínky na zámek mám krásné  

Že osmdesátka není žádný věk, dokazuje v obci Přestavlky Emílie Skácelová. Tato bývalá dlouholetá starostka vede v obci dodnes místní kroniku. Zatímco jinde mají problémy s obsazením této funkce, pro Emílii Skácelovou je psaní kroniky záliba, která ji stále baví. Kronikářka umí poutavým způsobem vyprávět o minulosti rodné obce a o rodinách, které zde žily, ale i o zámku, ve kterém strávila část svého dětství.

Kronikářka obce Přestavlky Emílie Skácelová.Kronikářka obce Přestavlky Emílie Skácelová.Zdroj: Deník/Dagmar Rozkošná„Kroniku jsem začala psát, když jsem byla zvolena starostkou obce. Přeji si, aby se následující generace dozvěděly o tom, jak se u nás žilo, a co se tu dělo. Snažím se v kronice zachytit všechny důležité momenty. Především, kdo se v obci narodil, a kdo zemřel. Jaké se zde pořádají kulturní akce, do čeho se investuje, nebo jaké tu máme počasí. Samozřejmě, že to, kdo se s kým v dědině pohádal, tam nepíši,“ říká s úsměvem vitální jedenaosmdesátiletá Emílie Skácelová.

První kroniku psal v letech 1945 až 1974 někdejší ředitel školy Vilém Navrátil. Poté se této činnosti na dva roky ujala Oldřiška Kellerová. Emílie Skácelová začala mapovat události v Přestavlkách od roku 1990.
Do kroniky zapisuje celoročně. Dnes už však události nepíše ručně, ale na počítači.

„Pomáhá mi s tím paní místostarostka, o které si tak myslím, že by po mně mohla jednou tuto činnost převzít,“ svěřila se Emílie Skácelová, která je velkou pamětnicí obce a je i autorkou knihy o Přestavlkách.

Ráda vzpomíná na život na zámku, který už je dnes ale zchátralý a spíše než radost dělá místním obyvatelům vrásky na čele.

„Zámek patřil v dobách mého dětství řádu svaté Voršily. My jsme tam tehdy chodili do školky. Mám na to krásné vzpomínky. Řádové sestry nás učily kreslit, tančit i zpívat. Dělali jsme společně besídky pro maminky a chodili do lesa, kde nám sestry ukazovaly různé rostliny a byliny. Byly na nás hrozně hodné. Na zámek docházela i starší děvčata z okolí, která se tam připravovala na vedení domácnosti a my jsme k nim nesmírně vzhlíželi. Byla pro nás velkým vzorem,“ zavzpomínala Emílie Skácelová a svěřila se i s další vzpomínkou:
„Pamatuji si na sestru Floriánku, která tam vařila. Ona vždycky nasekala homoli cukru a my jsme ty sladké kousky chodili mlsat. Byla to krásná doba. Moc mě mrzí, že je zámek dnes tak zchátralý a neslouží lidem,“ uzavřela Emílie Skácelová. (dar)