„Dříve zde byla školka, ale protože byla zrušena a budova začala chátrat, museli jsme pro ni najít nové využití. V současné době slouží jako kulturní centrum. Už před lety se zde v rámci rekonstrukce vyměnila okna, proběhla i výměna střešní krytiny a tepelné izolace půdních prostor či sanace vlhkého zdiva. To hlavní ale stále chybí - úprava vnitřních prostor pro konání akcí,“ uvedla starostka Přestavlk Eva Slaměníková.

V současné době se využívá pouze společenský sál v horní části budovy, přízemí je ale prázdné.

„Jsou to obrovské prostory a je potřeba provést kompletní rekonstrukci, která by zahrnovala nové rozvody elektřiny a vody, ale také rekonstrukci sociálního zařízení a dalšího zázemí,“ poznamenala starostka.

Náklady na druhou etapu rekonstrukce kulturního domu byly vyčísleny na 5 milionů 338 tisíc korun a je jasné, že bez dotace se obec neobejde.

„Původní projekt z roku 2014 počítal s investicí za zhruba 15 milionů korun, ale to bychom jako obec finančně nezvládli. Máme podanou žádost o dotaci na Ministerstvo pro místní rozvoj z dotačního programu Podpora obnovy a rozvoje venkova - Rekonstrukce a přestavba veřejných budov,“ upřesnila starostka.

Stavební úpravy se týkají provedení nezbytných oprav stávajících prostor, které jsou ve špatném stavu a jejich uzpůsobení technickým standardům umožňujících celoroční provoz jediného kulturního a společenského centra v obci.

V plánu je výměna všech rozvodů, oprava omítek, výměna osvětlení a interiérových dveří, oprava sociálních zařízení, renovace schodiště, oprava fasády a obnova topných jednotek.

„V horním patře budovy je velký sál, ve kterém se konají plesy, ale i nejrůznější rodinné oslavy a svatby. Prostory v prvním patře se tedy dají normálně používat, zatímco spodní část je zakonzervovaná. Do přízemí bychom v budoucnu rádi přestěhovali knihovnu, protože se nyní nachází v nevyhovujících prostorách,“ nastínila starostka.

Pokud by se podařilo získat potřebné finance, obec by opravy ráda zahájila už v letošním roce.

O využití kulturního domu starostka obavy rozhodně nemá. Akcí se totiž v obci koná nepřeberné množství - od dětských šibřinek a masopustní veselice přes dětský den a hodovou zábavu až po vánoční posezení s občany. Kulturní dům využívají také sportovci - lidé si sem chodí zahrát třeba stolní tenis.

„Spolky jsou v obci aktivní a důstojné zázemí pro své akce by si rozhodně zasloužily,“ uzavřela Eva Slaměníková.