Navzájem se pozdraví stiskem ruky a prohodí několik přátelských vět. To už ale předseda mysliveckého spolku zahajuje dnešní hon a vyzývá účastníky, aby se přemístili na kopec k Přestavlckému lesu.

„Dnes máme v plánu odlovit zhruba sto zajíců. Může se objevit i škodná a černá zvěř. Uvidíme, jaká bude skutečnost. Mohlo by být sice o něco chladněji, ale i tak si na počasí nemůžeme stěžovat,“ uvedl myslivecký hospodář Jiří Zanáška z Mysliveckého spolku Stará Ves.

Hon začíná uvítacími tóny z lesnice a dvou borlic – dechových hudebních nástrojů, které neodmyslitelně patří k honům.

„Dodržujte prosím bezpečnostní předpisy a nepožívejte během lovu alkohol,“ vyzývá všechny účastníky při oficiálním zahájení předseda Mysliveckého spolku Stará Ves Jaroslav Šiška.

Na bažanty si v Přestavlckém lese letos myslivci nepolíčili. Této drobné zvěře je v katastru obcí Stará Ves, Přestavlky a Dobrčice nedostatek.

„Na vině je hned několik faktorů. Jednak velké množství aut na silnicích, ale pak taky hlavně současný způsob zemědělství, což má za následek i například nedostatek potravy pro bažanty,“ vysvětlil Jiří Zanáška.

Na Přerovsku přes stovku honů

Sobotního lovu v Přestavlkách se zúčastnilo na čtyřicet střelců a dvacet honců. Podle slov přítomných, myslivecký hon je odměnou za celoroční péči o zvěř a přírodu.

„Je hezké, že se i tímto způsobem udržují tradice. Samotný lov je však okrajová záležitost. Jde hlavně o přátelské setkání lidí, které spojuje stejný zájem,“ řekl Zbyněk Petřík z Mysliveckého spolku Horní Moštěnice.

Vedle místních myslivců se dostavilo i několik hostů z okolních mysliveckých sdružení. Přijeli i hosté z družebního Mysliveckého spolku v Tršicích.

„U nás proběhl hon už 16. listopadu. Co se týká zvěře, situace je v našem katastru trochu odlišná. My se potýkáme s nízkými stavy zajíců, bažantů máme naopak dostatek. Odlovili jsme proto pětapadesát bažantů a jen osm zajíců. Vyskytuje se u nás také více divočáků. Od začátku roku jsme jich ulovili asi osm nebo devět,“ upřesnil František Malášek z Tršic.

Na Přerovsku je letos naplánováno celkem 107 samostatných honů na hlavní druhy drobné zvěře. Tedy na zajíce polního a částečně i na bažanta obecného.

„V předešlých letech 2016 až 2018 byl počet v rozmezí 110 až 120 honů na drobnou zvěř. Odlov odchytem zajíce polního je naplánován v lednu 2020 pouze v jedné honitbě, a to z důvodu stále nízkého stavu této zvěře. Za nižším počtem naplánovaných lovů drobné zvěře je opatrnost uživatelů honiteb, kdy zejména po prvním honě vyhodnocují stav zvěře,“ sdělil Marek Herman z přerovského magistrátu.

Dagmar Rozkošná