Město už vytipovalo prostory pro ubytování obyvatel Ukrajiny, kteří prchají před válkou – Přerov pro tyto účely nabídne Hotel Zimní stadion a objekt bývalé mateřské školy v ulici Pod Skalkou.

Debata se stočila i na možné využití hotelu Strojař za situace, že by bylo nutné hledat objekt s větší kapacitou lůžek. V devítipodlažní panelákové stavbě z roku 1968 je celkem 144 pokojů, ale budova je ve špatném technickém stavu. Byly by nutné investice do nových rozvodů, vody, odpadů a nebo opravy výtahu.

Rozprava nad Strojařem close Bývalý hotel Strojař v Přerově info Zdroj: Vojtěch Podušel zoom_in Bývalý hotel Strojař v Přerově

Například zastupitel Libor Slováček (Trikolora) si myslí, že by bylo vhodné opuštěný Strojař pro dočasný azyl obyvatel z oblastí zasažených válečným konfliktem nabídnout.

„Měli bychom upustit od záměru na prodej bývalého hotelu Strojař, ponechat si ho ve svém vlastnictví a najít prostředky z rezerv na jeho opravu, abychom ho mohli nabídnout našemu partnerskému městu a obyvatelům Ukrajiny,“ vyjádřil svůj názor.

Podle přerovského primátora Petra Měřínského (ANO) už ale město vytipovalo jiné a vhodnější prostory pro ubytování uprchlíků. „Nabídli jsme pro tyto účely Hotel Zimní stadion a budovu školky Pod Skalkou v Předmostí. O kapacitě Strojaře samozřejmě víme,“ konstatoval.

Zastupitelé mají za to, že pokud válka potrvá déle a zasáhne větší oblast Ukrajiny, běženců budou stovky tisíc. „Kapacity nabízených objektů mohou být zaplněny velmi rychle. Ve Strojaři je potřeba rekonstruovat inženýrské sítě, odpady, vodu, a pokud bychom chtěli tento objekt připravit, měli bychom jednat velmi rychle,“ soudí zastupitel Radek Pospíšilík (Trikolora).

O koordinaci pomoci s olomouckým hejtmanstvím informoval zastupitele radní a náměstek hejtmana Michal Zácha (ODS).

„V současné době je v Olomouckém kraji přichystáno 7,5 tisíce ubytovacích kapacit. Autobusy rozvážejí uprchlíky do připravených ubytovacích center - například v Olomouci budou k tomuto účelu využita Hanácká kasárna,“ zmínil Michal Zácha.

Udělejme všechno, co můžeme

Nabídnout bývalý hotel Strojař pro uprchlíky považuje s ohledem na jeho kapacitu za rozumné také zastupitelka Helena Netopilová (SpPP).

„Čekám od Přerova konkrétní kroky tak, jak to činí jiná města. Že bude připraveno poskytnout hromadné ubytování pro nápor uprchlíků. Strojař se k tomu nabízí. Udělejme všechno, co můžeme, abychom byli na ten příliv připraveni,“ poznamenala.

Další možnosti

Podle radních je ale možností ve městě více - ubytování se nabízí třeba v hotelu Fit a dalších vhodnějších budovách, do kterých není nutné investovat.

„Na Hotelu Zimní stadion je 44 lůžek s tím, že některé pokoje jsou větší, takže by šla kapacita navýšit na 48. Pokoje jsou vybaveny sprchou a mají sociální zařízení. Je zde i prostor pro výdej jídla. V těsném sousedství je i městská sportovní hala, i tam se dá při dobré vůli přečkat na spartakiádních lehátkách. Teď hned tedy můžeme nabídnout až 48 míst,“ upřesnil jednatel Sportoviště Přerov a radní Jaroslav Hýzl (ODS).