Díky speciálním brýlí simulující různé zrakové vady se mohli na několik sekund vžít do – pro většinu lidí – nekomfortní situace.

„Je to hodně nepříjemný pocit a bolí z toho oči. Nedokážu si představit, že bych neměla zrak," zhodnotila devatenáctiletá Klára.

Stejně jako ostatní spolužáky i ji překvapilo velké množství kompenzačních pomůcek, které jsou dnes dostupné.

„Zaskočilo mě, kolik je tady druhů hůlek pro nevidomé. Také mě překvapil předmět na sepnutí stejných ponožek, které se dají do pračky, aby se nepomíchaly," doplnila.

Studenti pedagogické sekce navštěvují Tyflocentrum každý rok, v rámci oboru speciální pedagogika se totiž seznamují s tyflopedií (věda o výchově a vzdělávání osob se zrakovým postižením, pozn. red.).

„ Pro žáky je to myslím zajímavý obor. Jsou to budoucí pedagogičtí pracovníci a už dnes se setkávají s dětmi předškolních a mimoškolních zařízení, které jsou integrovány. Akce tohoto typu jsou pro ně přínosem," zmínila pedagožka Stanislava Ludíková.

Stejnou možnost bude mít brzy také veřejnost – Tyflocentrum chystá ve čtvrtek 16. června Den otevřených dveří. K vyzkoušení bude například laserová pistole, ze které střelec míří pomocí zvukových vln na cíl.