Protože nemocnicím chybí krev, lékaři vítají „nábory,“ které by do ordinace přivedly větší množství dárců.

„Krev je nejcennější tekutinou na světě, není to fráze. I přes obrovský vědecký pokrok ji nelze ničím jiným adekvátně nahradit. Oběti úrazů, dopravních nehod, rodičky s komplikovaným porodem, ale i pacienti na operačním sále, onkologicky nemocní či lidé s poruchami krvetvorby - ti všichni potřebuji bezpečnou a dostupnou krev. Dárcovství krve může zachránit lidský život a dát šanci dlouhodobě nemocným na léčbu a uzdravení,“ řekl primář hematologicko-transfuzního oddělení přerovské nemocnice Štefan Repovský.

Jeho jménem a jménem primátora města byly osloveny všechny střední školy, aby se prostřednictvím svých maturantů do projektu aktivně zapojily. Studenti mohou přijít darovat krev ve třinácti termínech, a to od 31. ledna do 30. dubna.

Voda z Olešnice zaplavila na podzim 2020 několik ulic v Brodku u Přerova. Pod vodou se ocitlo asi dvacet domů a hasiči odčerpávali laguny, které se zde vytvořily.
Povodeň v Brodku způsobila nedbalost. Soud bude v únoru

„Každá škola má svůj termín či termíny - záleží na počtu maturantů. Studenti by měli vytvořit skupiny po desíti, takže pokud využijí všechny nabízené dny, mohlo by jich během tří měsíců přijít až sto třicet. Naším cílem je získat co nejvíce prvodárců, kteří si na začátku dospělosti uvědomí, že darovat krev znamená zachránit život,“ popsal primátor města Petr Vrána, který všem dárcům z řad studentů osobně poděkuje a předá jim drobný dárek. Výzva k dárcovství byla tento týden adresována ředitelům škol - s termíny se studenti seznámí prostřednictvím informačního plakátu, který jim bude doručen do školy.

Úbytek krve v nemocničních zařízeních je podle primáře Repovského důsledkem toho, že se do produktivního věku dostávají slabší populační ročníky - a příčinou je i změna hodnot lidí. Dříve chodily do ordinace darovat krev celé kolektivy, protože to bylo považováno za otázku prestiže a cti.

Primář oddělení ARO přerovské nemocnice Petr Dušek.
Strachy pacientů se různí podle věku, říká šéf přerovského ARO Petr Dušek

„Dnes lidé z podniků darují krev zcela výjimečně, ze škol přijde sem tam nějaký student,“ srovnává situaci primář Repovský. Dalším faktorem je i nabídka plazmaferetických center, které lidem za jejich dárcovství vyplácení až 900 korun, zatímco dárcovství krve v nemocnici je bezplatné. Důležité je podle lékaře také to, aby lidé věděli, že krev zůstává v českých nemocnicích, což u plazmy vždy neplatí. 

V jakých termínech mohou maturanti přijít?

 • 31. ledna: Gymnázium Jana Blahoslava a Střední pedagogická škola
 • 7. února: Gymnázium Jana Blahoslava a Střední pedagogická škola
 • 21. února: Gymnázium Jana Blahoslava a Střední pedagogická škola
 • 28. února: Obchodní akademie
 • 6. března: Obchodní akademie
 • 13. března: Střední škola technická
 • 19. března: Gymnázium Jakuba Škody
 • 27. března: Gymnázium Jakuba Škody
 • 3. dubna: Střední průmyslová škola
 • 10. dubna: Střední průmyslová škola
 • 17. dubna: Střední škola zemědělská
 • 24. dubna: Střední škola gastronomie a služeb
 • 30. dubna: Střední škola gastronomie a služeb