Ti se se svým nesouhlasným stanoviskem k nerovnému přístupu v minulosti obrátili hned na několik institucí. Se svými stížnostmi však nikde neuspěli.

„Jako lékárnická komora jsme se obrátili na kraj, ministerstvo zdravotnictví, kancelář ombudsmana i Všeobecnou zdravotní pojišťovnu. Všechno však bylo marné. Někde jsem se třeba ani odpovědi nedočkali,“ řekla předsedkyně okresního sdružení České lékárnické komory v Přerově Vladimíra Sokolová, která hájí zájmy převážné většiny lékárníků z přerovského regionu.

Ta dále řekla, že přerovská lékárnická komora už žádné kroky proti nerovnému přístupu v současné době nechystá.

Se svou žádostí zaslanou kvůli regulačním poplatkům hejtmanovi neuspěla ani přerovská lékárna U Zlatého mamuta. „Žádali jsme o zařazení do sítě lékáren, kterým kraj proplácí regulační poplatky. Cítíme se totiž poškozeni a navíc jsme si mysleli, že bychom do této sítě mohli být zařazeni, protože jsme vybraným zařízením, které poskytuje léky ústavu pro mentálně postižené osoby v Rokytnici,“ vysvětlila Helena Běhalová z lékárny U Zlatého mamuta.

Ta však přiznala, že ji zamítavé stanovisko z kraje příliš nepřekvapilo. Podle předsedkyně přerovské lékárnické komory Vladimíry Sokolové je úbytek zákazníků v lékárnách znatelný.

„Zákazníků je méně. To jsme pocítili všichni. Nejvíce ale asi lékárny, které se nacházejí v blízkosti nemocnice,“ řekla Sokolová.