„Přenosný oscilační monitor pro speciální hašení je zařízení pro dodávku velkého množství vody při likvidaci rozsáhlých požárů, kdy je nutno na požářiště dopravovat hasební látku delší dobu,“ vysvětlil tajemník Bezpečnostní rady města Jaromír Dvořák.

Monitor má podle něj velkou výhodu v bezobslužnosti, díky níž se snižuje ohrožení hasičů sálavým teplem, kouřem, nebezpečím výbuchu a podobně.

„Zařízení se může využít i při ochlazování tlakových lahví, uniklých chemických látek či při hašení požárů hořlavých kapalin,“ doplnil Dvořák.

Pokud zastupitelé koupi zařízení za 150 tisíc korun schválí, bude následně předáno formou zápůjčky do užívání Hasičskému záchrannému sboru v Přerově. (pu)