Nová laparoskopická věž je vybavena nejnovější optikou, tříčipovou kamerou, velkým monitorem s vysokým rozlišením, LED světelným zdrojem a dalším moderním vybavením.

„Sestava obsahuje i morselátor, díky němuž budeme moci rozšířit gynekologické operace o kompletní laparoskopické odstranění dělohy a odstranění děložních myomů,“ upřesnil primář gynekologicko-porodnického oddělení přerovské nemocnice Vladimír Boháč.

Přístroj bude sloužit především ke standardně prováděným laparoskopicky asistovaným hysterektomiím, diagnostickým i operačním laparoskopiím a v neposlední řadě diagnostickým i operačním hysteroskopiím.

„Velmi přesně diagnostikuje a řeší nejrůznější nitroděložní patologie. Laparoskopická věž je na našem oddělení využívána denně a tato nová a moderní výrazně přispěje ke zlepšení námi poskytované péče,“ uzavřel primář.