Senioři z pečovatelských domů v ulici U Strhance a Na hrázi sepsali petici, protože kvůli novinkám přišli o svůj oblíbený spoj.

„V Přerově žiji téměř sedmdesát let a dobře fungující městskou hromadnou dopravu jsem považoval za jednu z posledních vymožeností našeho města. Až do 1. dubna 2014," naráží důchodce Miroslav Zapletal z ulice Svépomoc III na datum, kdy vešel v Přerově platnost nový jízdní řád.

Co se konkrétně pro něj a desítky dalších seniorů z pečovatelských domů U Strhance a Na hrázi, ale také třeba pro obyvatele ulice Generála Janouška, změnilo?

Původní linka č. 7., která měla zastávku na Svépomoci, byla zrušena a nahrazena novou s číslem 112. Ta ale v této části města nestaví.

„Město zrušilo linku, která fungovala desítky let. V minulosti byla zřízena a vedena ulicí Svépomoc III i pro obyvatele domů s pečovatelskou službou, kteří jsou pro své stáří a zdravotní potíže plně odkázáni na tento způsob přepravy, když jedou o víkendu na hřbitov, do kostela nebo do nemocnice," postěžoval si.

Důchodci se podle něj obávají hlavně toho, že budou v zimních měsících, kdy řada chodníků ve městě není udržovaná, odříznuti od okolního světa.

I to je hlavní důvod toho, že obyvatelé pečovatelských domů sepsali petici za obnovení už jednou zrušeného spoje. Podepsalo se pod ni na sedm desítek místních obyvatel.

Zástupce vedení společnosti Dopravní a logistická, která v Přerově provozuje autobusové spoje, ale tvrdí, že dopravce změny nemohl nijak ovlivnit.

„My jako dopravce jezdíme na objednávku pro město. Nic s tím tedy nemůžeme dělat, protože jsme celý plán MHD dostali od města," řekl Tomáš Brada z firmy Dopravní a logistická.

Zvažují přidání zastávek

Kompetentní úředníci přerovského magistrátu už se podnětem od občanů zabývají. První stížnosti se totiž objevily krátce poté, co nový jízdní řád vstoupil v platnost.

„Zpracovatelské firmě Udi Morava jsme stížnost předali a z jednání je nyní konkrétní výstup. Existuje návrh, že by linka nejela rovnou přes Most Míru, ale na kruhovém objezdu by zahnula na nábřeží PFB, a dále pokračovala po nábřeží Edvarda Beneše, čímž by obsloužila obě zastávky – u bývalých elektráren a u Strojaře," řekla Jitka Kočicová, vedoucí odboru evidenčních správních služeb přerovského magistrátu.

Podle ní senioři na tyto zastávky můžou dojít, protože jsou v komfortní vzdálenosti do pěti set metrů od místa bydliště.

„První výstupy jsme zaslali dopravci a nyní musíme tento návrh technicky doladit," řekla.

Znovuobnovení linky číslo 7 už ale město nepovažuje za reálné, neměla prý totiž takové využití jako jiné spoje.