„V současné době oslovujeme firmy, které by se mohly chopit šesté etapy rekonstrukce zámku,“ uvedl náměstek přerovského primátora Josef Kulíšek.

Podle zástupců města by měla být při rekonstrukci nádvoří částečně zachována původní dlažba. „Osobně tento záměr vítám, protože si myslím, že zapadá do daného okolí,“ doplnila náměstkyně přerovského primátora Elena Grambličková.

Letošní stavební úpravy, které jsou naplánovány na letní měsíce, však zřejmě zhatí plány svatebčanům. Kvůli rekonstrukci se bude totiž po určitou dobu oddávat v budově matriky. Pro návštěvníky by však měl být zámek přístupný.

„Budeme usilovat o to, aby zámek byl pro veřejnost otevřen,“ uvedl František Hýbl, ředitel Muzea Komenského, které spravuje zámek v Přerově.

Za poslední období prošel přerovský zámek rozsáhlými stavebními úpravami. „Opravy začaly v devadesátých letech opravou zámecké věže, sklepů a Mervartovy síně,“ vzpomněl Jiří Raba z odboru rozvoje Magistrátu v Přerově.

Za poslední čtyři roky pak došlo ke statickému zajištění zámku, výměny krovů a střešní krytiny. Na zámku se vyměnilo také kolem sto padesáti oken včetně pískovcových prvků nad okenními rámy a obnovena byla i fasáda.

„Loni se v interiéru dokončilo vybudování nového systému topení, elektroinstalace, vodoinstalace a zabezpečovacího systému,“ doplnil Raba.

Podle zástupců přerovského magistrátu však stavební úpravy v letošním roce nekončí. „Zámek si i do budoucna zaslouží další pozornost v podobě oprav a dalšího vylepšení,“ řekl závěrem náměstek Kulíšek.