Motto letošního šestnáctého ročník „Čti, žij zdravě!" prozrazuje, že letos půjde o aktivity spojené se zdravým životním stylem. Psycholožka Petra Kolaříková na své čtvrteční besedě poradí novou metodu, jak se cítit lépe.

Děti a rodiče se setkají s Doktorem Bolíto, který jim prozradí, jak zdravě jíst. Knihovna během akce představí v půjčovně pro děti novou službu Tematické kufříky, jež obsahují sady knížek, pracovních materiálů a hry a hračky na témata Malý hospodář, Logopedie, Pohádky a Pravěk. Celý týden bude také vyhlášena Čtenářská amnestie, kdy budou prominuty poplatky za nevrácené knihy.

Přehled akcí Týdne knihoven v Městské knihovně Přerov:

Pondělí 1.10. – Pátek 7.10.

Tématické kufříky, Půjčovna pro děti (kdykoliv v průběhu provozní doby)

Pondělí 1.10. od 8 hodin

Scénické čtení knihy R. Dahla: Čarodějnice (pouze pro přihlášené ZŠ)

Loutkové divadlo, Brabansko 1 (Sokolovna).

Úterý 2.10. od 14 hodin

Zdraví je život, život je hra – soutěžní odpoledne pro děti s hádankami a křížovkami o lidském těle, Půjčovna pro děti.

Úterý 2.10. + Pátek 5.10. od 15.30 do 16 hodin

Znám křišťálovou studánku – podvečerní čtení básniček českých básníků, pobočka Trávník.

Středa 3.10.

Velké říjnové společné čtení – dopolední společné čtení z pohádkových knížek českých autorů (po předchozí domluvě, pro MŠ), pobočka Velká Dlážka.

Čtvrtek 4.10. od 17 hodin

Metoda EFT – beseda s psycholožkou Petrou Kolaříkovou o metodě EFT (akce pro veřejnost), přednášková místnost Městské knihovny v Přerově, Žerotínovo náměstí 36 (1. patro). Nutná registrace z důvodu omezeného počtu míst.