Náročné opravy přijdou na deset milionů korun, a protože na tak velké sousto farnost vlastní finanční prostředky nemá, je odkázaná na pomoc státu, kraje a města. Přerovští radní už schválili finanční podporu.

„Chtěli bychom přispět na první plánovanou etapu rekonstrukce, a pokud záměr posvětí i zastupitelé, získá Římskokatolická farnost v Přerově dotaci ve výši 350 tisíc korun,“ řekla náměstkyně přerovského primátora Hana Mazochová (ANO).

Generální oprava střechy kostela má přesáhnout částku deset milionů korun.

„Teď je před námi úvodní etapa za zhruba milion a čtvrt, zahrnující opravu nad presbytářem. Na tu jsme získali dotaci 300 tisíc z ministerstva kultury, Olomoucký kraj přislíbil částku 350 tisíc a z našich prostředků budeme investovat 301 tisíc korun,“ přiblížil děkan přerovské farnosti Josef Rosenberg. Součástí oprav střechy bude také zajištění statiky objektu.

Je kulturní památkou

Kostel svatého Vavřince, který se nachází v Kratochvílově ulici a je součástí ochranného pásma městské památkové zóny, je nemovitou kulturní památkou.

Jeho zastřešení je provedeno systémem sedlových a zvalbených střech, krytých pálenou střešní taškou typu bobrovka.

Hranolová věž je dvoupatrová, je zastřešena cibulí s lucernou a makovicí, krytá plechem. Nad lodí je umístěna dřevěná sanktusová věžička. Z dokumentace vyplývá, že krov nad hlavní a příčnou lodí pochází z let 1927 až 1928.

„Město Přerov se k opravě kostela přihlásilo i v roce 2018, kdy farnosti poskytlo 120 tisíc korun. Tato částka pokryla ze šedesáti procent náklady na projektovou dokumentaci, související s rekonstrukcí kostela,“ upřesnila mluvčí přerovského magistrátu Lenka Chalupová.

Kostel, zasvěcený svatému Vavřinci, byl postaven po roce 1256. Původní objekt byl v roce 1524 podstatně přebudován. Když dobyla v roce 1642 švédská vojska Přerov, kostel i fara vyhořely.

V letech 1722 až 1732 prošel kostel rozsáhlou barokní přestavbou, která zahrnovala mimo jiné i změnu původní orientace kostela a jeho rozšíření. Přístavbou kaple Božího hrobu a novobarokní předsíně hlavního vchodu z let 1910 až 1912 byl svatostánek opět rozšířen.