Společnost Teplo Přerov, která bazén od roku 2008 provozuje, areál postupně modernizuje – návštěvníci si mohou užívat padesátimetrový bazén, whirlpool, divokou řeku, masážní vany, zatraktivněný dětský bazén či novou saunu s venkovním posezením

„Kromě toho jsme se ale věnovali i méně viditelným investicím, díky nimž šetříme přírodu i provozní náklady," uvedl ředitel společnosti Jaroslav Klvač.

Jedno z přelomových rozhodnutí se týkalo vody. Tu původně nakupovali od Vodovodů a kanalizací, což ročně stálo zhruba 1,69 milionu korun.

„Za tři miliony korun jsme pořídili vlastní předúpravnu vody. Ta už do bazénu neputuje z městského vodovodního řadu, ale z místního potoka Strhanec. To nám šetří minimálně 1,29 milionu korun za rok," doplnil k nové technologii ekonom společnosti Bedřich Budka.

Veškerá použitá voda z bazénů je vypouštěna do vodoteče Vinařského potoka a následně do řeky Bečvy. Do veřejné kanalizace odchází pouze voda ze sociálních zařízení, umyvadel a sprch – přičemž u sprch se v budoucnu uvažuje o použití technologie úpravny šedých vod.

120 solárních kolektorů

Dalším ekologickým plusem je 120 solárních kolektorů, které zajišťují ohřev bazénových vod a teplé vody.

„Energetickými opatřeními prošla i samotná budova bazénu – stěny a střechy jsou zateplené, došlo k výměně vstupních dveří, oken a prosklené stěny u velkého bazénu," dodal Jaroslav Klvač. Obě vylepšení byla spolufinancována z dotací Státního fondu životního prostředí. Úspory přináší i fotovoltaická elektrárna.

Celkově společnost Teplo Přerov za šest investovala do modernizace přerovského areálu 57 milionů korun. Poslední investice potěší návštěvníky už v říjnu, kdy bude na bazéně otevřena nová kavárna, která vznikla po rekonstrukci staré restaurace.