Cenu Rudolfa Eitelbergera uděluje každoročně spolek Za krásnou Olomouc a slavnostní předávání se uskutečnilo na Den architektury, tedy 1. října.

Na udílení ceny nechyběli architekti památníku Zbyněk Musil a David Zajíček, zástupci vedení města a archeolog Zdeněk Schenk.

Ten se se svým již zesnulým kolegou Janem Mikulíkem postaral v letech 2012 a 2013 o přelomový objev. Podařilo se jim odkrýt základy kostela sv. Marka a bratrské školy, ve které působil jako učitel J. A. Komenský.

Památník jednoty bratrské vznikl na místě těchto slavných nálezů a významné duchovní centrum jednoty bratrské připomíná.

Kultivované veřejné prostranství

Komise si letos z necelých čtyřiceti vytipovaných staveb na místě prohlédla asi patnáct realizací a sedm z nich doporučila nominovat do finále.

Vítězným laureátem Ceny R. Eitelbergra 2017 se stala interiérová úprava kaple sv. Františka z Assisi v Olomouci.

A čím zaujal Památník jednoty bratrské v Přerově?

„V prostoru mezi Tyršovým mostem a historickým jádrem města vzniklo kultivované veřejné prostranství, zprostředkující historický odkaz místa a podtrhující jeho jedinečnost. Pozoruhodný je vývoj celého projektu - na místě původně vyprojektovaného parkoviště byl navržen na základě unikátních archeologických nálezů základů staveb duchovního centra jednoty bratrské projekt památníku,“ shrnula členka hodnotící komise Jana Křenková.