Lidé už nebudou muset chodit kvůli vyřizování svých záležitostí na úřad a s katastrálním nebo finančním úřadem můžou komunikovat prostřednictvím datové schránky, zřízené ministerstvem vnitra.

Přerovský magistrát se na tyto změny připravuje v předstihu a hodlá po novém roce přebudovat prostory v administrativní budově na náměstí T. G. Masaryka, kde je nyní agenda na vyřizování občanských průkazů a cestovních dokladů.

„Mottem celého projektu je zřídit moderní, přátelský a efektivní úřad. Rozšířením elektronizace veřejné správy končí pro lidi zbytečné obcházení úřadů a pocit beznaděje člověka před kolosem státní byrokracie,“ řekl tajemník města Jiří Bakalík. Podle jeho slov se vytvoří hustá síť univerzálních kontaktních míst, z nichž může každý občan elektronicky komunikovat s úřady a institucemi. „Bez obav můžeme říci, že se jedná o vůbec největší změnu v historii veřejné správy od dob Marie Terezie,“ tvrdí Bakalík.

Rozdílem oproti minulosti je, že dosud museli lidé navštívit několik úřadů, aby vyřídili jeden problém. „První částí projektu na zjednodušení komunikace s úřady bylo letos v lednu otevření pobočky Czechpointu, který slouží jako asistované místo veřejné správy,“ doplnil Bakalík. Prostřednictvím pobočky Czechpointu v Bratrské ulici v Přerově si jen v letošním roce vyřídilo své záležitosti přes 16,5 tisíce lidí.

„Přes 6,1 tisíce lidí žádalo o ověření podpisu a 5,5 tisíce o ověření listin, o výpis z trestního rejstříku mělo zájem 3,6 tisíce lidí, výpis z obchodního rejstříku 424 a výpis z katastru nemovitostí pak 689 občanů,“ upřesnil vedoucí správního odboru přerovského magistrátu Jaroslav Sláma.

„Reakce lidí z Přerova ukazují, že jim toto zjednodušení vyřizování úředních záležitostí vyhovuje,“ doplnil mluvčí přerovského magistrátu Bohuslav Přidal.

A jaké novinky čekají v příštím roce přerovský magistrát a občany? Revoluční změny veřejné správy zahrnují vytvoření čtyř registrů - obyvatel, osob, registr územní identifikace, práv a povinností osob. „Přijaté zákony umožní bezpečné sdílení nebo čerpání dat registrů mezi orgány veřejné správy a umožní přístup k registrům občanům a všem oprávněným osobám,“ přiblížil Bakalík.

Už od příštího roku má být kvůli změnám rozšířen správní odbor magistrátu v administrativní budově Emosu na náměstí T. G. Masaryka. „Přibudou zde další terminály na pořízení elektronických dat o občanovi do nového typu občanského průkazu. Půjde o podobné terminály, které nyní využívají lidé při vyřizování cestovních dokladů. Už od počátku příštího roku bychom chtěli upravit prostory v prvním patře budovy. Přestěhujeme odbor dopravy do druhého patra a uvolněné prostory rozšíříme o fotokabinky se specializovaným softwarem a počítačem na vyřizování občanských průkazů,“ popsal změny tajemník města Bakalík.

V současné době nechává magistrát zpracovat projekt na přestavbu těchto prostor. „Samotné změny by mohly vypuknout v únoru příštího roku,“ upřesnil tajemník. Podle vedoucího Jaroslava Slámy se správní odbor nově rozšíří o ohlašovnu pobytu, Czechpoint a budou se zde vyřizovat čísla popisná. „Všechny tyto činnosti se budou moci vzájemně zastupovat,“ doplnil Sláma.

K elektronizaci veřejné správy má sice dojít až v polovině příštího roku, město Přerov bude ale hned po novém roce žádat o finanční příspěvek na tento projekt z Integrovaného operačního programu Evropské unie. „Převážná část nákladů bude totiž financována z evropských peněz,“ přiblížil tajemník města Jiří Bakalík.