„Seznamujeme lidi s tématy jako jsou kompostování, význam lesů pro člověka, život ptáků ve městech či biozemědělství,“ řekl lektor a projektový manažer přerovského Environmentálního centra Petr Rejzek.

Akce byla přístupná celé veřejnosti a pořadatelé mysleli na všechny věkové skupiny. „Program jsme uzpůsobili tak, aby si v něm každý našel něco. Připravili jsme soutěže nejen pro děti, ale i dospělé,“ dodal.

Na Komenského ulici si mimo jiné mohli zájemci vyzkoušet nejen jízdu na bruslích, ale také na speciálních elektrokolech, elektroskúrtrech či koloběžkách.

Environmentální centrum Přerov je odborným a vzdělávacím zařízením, které provozuje občanské sdružení Naše společná krajina. Den Země organizuje celkem dvanáct dobrovolníků a různou formou se na něm podílí i několik partnerů z řad soukromých firem a neziskových organizací.