Časy, kdy byly břehy Laguny obsypány plavci, jsou pryč. Lidi od koupání v této oblíbené rekreační zóně už řadu let odrazují bahnité nánosy.

Špatnou kvalitou vody ve Velké Laguně se město zabývá už od roku 2020, kdy nechalo poprvé aplikovat speciální bakteriální směs, která byla v minulosti použita třeba i při čištění Štrbského plesa. Množství sedimentů na dně Laguny se poté snížilo o 1800 metrů krychlových, což odpovídá asi 220 naloženým náklaďákům.

K další aplikaci přípravku následně došlo v roce 2022. Tehdy množství sedimentů pokleslo o 1500 metrů krychlových.

Bakterie byly použity i v roce 2024

Zatím poslední aplikaci odborníci zahájili letos během prvního červencového týdne.

„Chceme, aby kvalita vody byla skutečně taková, aby se zde do budoucna mohlo bez problémů koupat a využívat areál naplno. Proto jsme přistoupili ke třetí etapě aplikace přípravku, která nás přijde na necelých 220 tisíc,“ uvedl náměstek primátora Miloslav Dohnal.

Přípravek zvyšuje množství kyslíku a naopak snižuje obsah dusíku a jednobuněčných řas ve vodě. Podle výrobce je směs biologicky odbouratelná, takže nemá negativní vliv na živočichy, ani na rostliny. Celý proces musel ale nejprve povolit Krajský úřad a Povodí Moravy. O samotnou aplikaci se postarali přerovští rybáři.

Odborníci doporučí další postup

Město také oslovilo odbornou firmu, která by měla ověřit míru účinnosti bakteriální směsi a její vliv na životní prostředí a současně navrhnout další opatření.

„Děláme ichtyologický průzkum, díky němuž zjistíme, jaké ryby zde žijí, v jakém množství a jaký vliv má přípravek na jejich vitalitu. Dále budeme zkoumat bentos – tedy drobné bezobratlé živočichy, žijící na dně nádrže. Zjišťovat budeme i fyzikálně chemické parametry vody a také to, do jaké míry má účinná látka vliv na přítomnost dusičnanů, fosforečnanů či kyslíku,“ přiblížil Miroslav Kubín z odborné firmy s tím, že se sleduje i složení bahnitého sedimentu a jeho mocnost.

Společnost pak připraví soubor doporučení, jaké kroky udělat, aby byla voda v Laguně za rok či dva významně čistší. Město by mělo mít závěry k dispozici letos v listopadu.