Domovní správa by se v budoucnu měla více propojit s hospodařením města a novinkou je i zřízení organizační složky Správy bytového a nebytového fondu, o jejímž jejím vzniku rozhodlo zastupitelstvo na své pondělní schůzi.

Domovní správa, která v Přerově působí jako příspěvková organizace od roku 1993, má oproti ostatním příspěvkovým organizacím specifikum v tom, že vlastníkem bytů je statutární město Přerov a příjmy z nájemného z bytů jsou tedy příjmy města.

„Z tohoto pohledu se tedy jevila jako nejvhodnější forma zřízení organizační složky,“ uvedl mluvčí přerovského magistrátu Bohuslav Přidal.

Základní rozdíl mezi organizační složkou a příspěvkovou organizací je v tom, že organizační složka nemá narozdíl od organizace právní subjektivitu.

„Nemůže tedy vystupovat v právních vztazích vlastním jménem. Není samostatná účetní jednotka a její rozpočet je součástí rozpočtu obce,“ vysvětlil Přidal.

V přerovské Domovní správě doposud působilo osmadvacet zaměstnanců. K poslednímu dni loňského roku zajišťovala organizace přes čtyři a půl tisíce bytů v Přerově, z nichž 1838 patřilo městu. Z 202 nebytových prostor a ostatní objektů pak mělo město ve vlastnictví 127.

Organizace se starala rovněž o jeden bezbariérový byt.

„Nejvhodnějším řešením, s ohledem na klesající počet bytů ve vlastnictví města, včetně kontroly hospodaření této organizace, se jeví přímé propojení s hospodařením města,“ nastínil chystané změny Přidal.

Zbývající činnosti a aktivity Domovní správy by se tak v budoucnu měly začlenit jednak pod příslušný odvětvový odbor a pak také již pod zmíněnou organizační složku města.

„Další postup v řešení restrukturalizace bude znám po prvním jednání pracovní skupiny, kterou jmenovala Rada města. Jednání se uskuteční v polovině září,“ uzavřel ředitel Domovní správy Antonín Čechák.