O tom rozhodnou voliči už brzy - první kolo prezidentského klání se uskuteční v pátek 12. a sobotu 13. ledna.

V Přerově se bude volit jako obvykle v jednapadesáti okrscích a některé z nich lidé nenajdou na tradičních místech.

„Premiéru“ změn si mohli voliči vyzkoušet už během říjnových voleb do Poslanecké sněmovny, kdy nové místnosti bez problémů našli, a žádné zmatky tak nenastaly.

„Okrsky 12, 13 a 14, které se dříve nacházely v budově Střední živnostenské školy v Palackého ulici v Přerově a prostorách Obchodní akademie, se přemístily na Základní školu B. Němcové v Přerově,“ přiblížil vedoucí oddělení spisové služby a voleb magistrátu Pavel Šlesinger.

Také okrsek číslo 27, kam chodí volit obyvatelé ulic Čechova, Husova, náměstí Svobody, Škodova a Havlíčkova, se přemístil z Gymnázia Jakuba Škody do budovy magistrátu ve Smetanově ulici 7.

Kdo bude českým prezidentem?
Koho chcete za prezidenta? Hlasujte

„Hlasovací lístky už lidé dostali do schránek, a pokud ne, měli by je obdržet nejpozději tři dny před dnem konání voleb. Ve druhém kole je pak dostanou přímo ve volební místnosti,“ doplnil Pavel Šlesinger.

Velký zájem je podle něj o vyřízení voličských průkazů, se kterými mohou vhodit hlas svému kandidátovi občané, kteří nemohou z různých důvodů přijít k volbám v místě svého bydliště.

„Lidé si je mohli do 5. ledna vyřídit písemně nebo elektronickým podáním. Do 10. ledna 16 hodin tak mohou učinit už jen osobně, a to na ohlašovně pobytu Magistrátu města Přerova. Ke konci týdne jsme vyřídili na 172 voličských průkazů, ale určitě jich bude více - řada lidí totiž přijde až na poslední chvíli. Při loňských volbách do Sněmovny jsme jich vydali celkem 436,“ upřesnil.

Rozsvěcení vánočního stromu v Přerově
Jak se líbily vánoční trhy? Přerov se zeptá rádců

Jednoduché sčítání, výsledky budou rychle

V budově magistrátu na náměstí T. G. Masaryka v Přerově, kde se vyřizují občanské průkazy, bude po dobu konání voleb také nepřetržitá služba pro „zapomnětlivce“. Pokud někdo na poslední chvíli zjistí, že má propadlou občanku, může si zde vyřídit novou.

Sčítání výsledků by nemělo trvat dlouho a lidé by je měli znát už v sobotu odpoledne.

„Bude to jednoduché sčítání - devět kandidátů, to znamená devět hromádek. Pokud se některé okrsky nezaseknou, budeme znát výsledky prvního kola přibližně dvě hodiny po uzavření volebních místností,“ odhaduje Jaroslav Sláma, který má na starosti přípravy voleb v Přerově.

Do druhého kola, které se uskuteční ve dnech 26. a 27. ledna, postupují první dva kandidáti podle počtu získaných hlasů. Pokud by některého z nich podpořilo více než 50 procent voličů, tak se druhé kolo nekoná.

Ilustrační foto
Kam na ples? Vyberte si

Jak dopadly prezidentské volby před pěti lety?

Před pěti lety bojovali ve finále o Hrad dva kandidáti - Miloš Zeman a Karel Schwarzenberg. Ve druhém kole nakonec zvítězil Miloš Zeman, který přesvědčil 54,802% voličů, druhý skončil Karel Schwarzenberg se 45,198%.

Na Přerovsku se v prvním kole hlasovalo jinak, než v jiných regionech - v prvním kole jednoznačně zvítězil Miloš Zeman, který získal důvěru 27,97% voličů, a druhý skončil Jan Fischer s podporou 18,20% voličů.

Karel Schwarzenberg byl na Přerovsku až čtvrtý (14,88%). K urnám přišlo v prvním kole celkem 59,85 procent voličů.

Přerované volili nejvíce Miloše Zemana a Jiřího Dienstbiera, u obyvatel Hranic bodovali Miloš Zeman a Jan Fischer, stejně jako u voličů v Lipníku a Tovačově.

Kojetín zase vsadil na Miloše Zemana a Jiřího Dienstbiera.

Ve druhém kole na Přerovsku jednoznačně zvítězil Miloš Zeman - získal přes 66%.

Jaroslav Tomík, odvolaný ředitel KIDSOK. Ilustrační koláž
Kraj odvolal šéfa KIDSOK, kvůli lavině stížností na autobusy

Kdy a jak volit?

• první kolo prezidentských voleb se uskuteční v pátek 12. a sobotu 13. ledna. Druhé kolo se koná ve dnech 26. a 27. ledna. V prvním i druhém kole se bude hlasovat v pátek od 14 do 22 hodin a sobotu od 8 do 14 hodin

• Lidé, kteří se během voleb nebudou zdržovat v místě trvalého bydliště, mohou požádat o vydání voličského průkazu. S ním pak mohou hlasovat v jakémkoliv stálém volebním okrsku na území ČR, ve zvláštním volebním okrsku v zahraniční, na zastupitelském úřadě nebo konzulárním úřadě ČR. O vydání průkazu mohou lidé žádat osobně na ohlašovně pobytu Magistrátu města Přerova v Bratrské ulici, a to až do uzavření stálého seznamu voličů, tedy 10. ledna 16 hodin

• O vydání voličského průkazu lze požádat také v době mezi prvním a druhým kolem volby. Podání v listinné nebo elektronické podobě musí být na Magistrát města Přerova doručeno nejpozději do 19. ledna, a to do 16 hodin, osobně lze žádat do 24. ledna do 16 hodin

• Při dlouhodobém pobytu v nemocnici nebo zařízení sociálních služeb mají lidé možnost požádat o zápis do zvláštního seznamu voličů. Při krátkodobém pobytu v nemocnici, nebo když volič neví, kde se přesně ve dnech volby bude nacházet (předpokládá hospitalizaci), je nejvhodnější, aby si na příslušném obecním úřadě podle místa trvalého pobytu vyřídil voličský průkaz. Na ten může hlasovat v jakémkoliv volebním okrsku na území České republiky i v zahraničí.

• Hlasovací lístky dostanou lidé nejpozději tři dny před dnem konání voleb do poštovních schránek. Na požádání je obdrží i ve volební místnosti. V Přerově hlasovací lístky doručí Česká pošta. V případě konání druhého kola obdrží lidé hlasovací lístky až ve volební místnosti

• Občané ve volební místnosti prokážou svou totožnost - buď občanským průkazem, cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem.

• Jak hlasovat? Volič do úřední obálky, kterou mu předá okrsková komise, vloží jeden hlasovací lístek, který nijak neupravuje. Úřední obálku s hlasovacím lístkem vhodí do volební schránky

• V případě závažných, zejména zdravotních důvodů, může volič požádat, aby mohl hlasovat doma. V době před volbami se může obrátit na Magistrát města Přerova, a to na telefonech 581 268 460 nebo 724 538 752. Ve dnech voleb pak na telefonu 581 268 224, nebo se může obrátit přímo na okrskové volební komise v místě trvalého bydliště.

• Kdy volič promarní svůj hlas? Jestliže do úřední obálky vloží jiný než hlasovací lístek na předepsaném tiskopisu, nebo vloží přetržený hlasovací lístek poškozený tak, že z něj nejsou patrné potřebné údaje. O svůj hlas přijde i tehdy, když do úřední obálky vloží více hlasovacích lístků, ať už ve prospěch různých kandidátů, nebo jednoho. Hlas propadne i tehdy, když lidé odevzdají prázdnou úřední obálku.