Zúčastnění si mohli vyzkoušet různé kompenzační pomůcky pro zrakově postižené, mezi které patří digitální a stolní lupy, počítače reagující na hlas, speciální programy pro slabozraké, mluvící teploměry či váhy.

„Vyrábí se pro ně také různé pomůcky do kuchyně nebo třeba svorky na ponožky pro praní," uvedla sociální pracovnice Kamila Hošková z organizace Sons.

Návštěvníci si také mohli vyzkoušet deset druhů brýlí, které simulovali zrakové vady.

„Měli jsme tu studenty ze zdravotnické školy a z ekonomky, kteří si tu mohli prohlédnout a vyzkoušet pomůcky pro nevidomé a slabozraké, nebo vyzkoušet počítače s hlasovým výstupem. Dopoledne tu byl také pracovník s vodícím psem," řekla.

V jedné z místností si zájemci mohli vyzkoušet laserovou střelnici. „Střelec, který měl zakryté oči, byl naváděn pomocí zvuků. Čím vyšší tón, tím mířil blíže ke středu. Další skupinka tu zároveň chodila po schodech se slepeckou holí," dodala.

Sons, neboli Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých České republiky, je občanské sdružení, které vzniklo v roce 1996 a jehož cílem je sdružovat a hájit zájmy zrakově postižených občanů a poskytovat jim sociální služby.

Základní ideou Tyflocentra je zajištění služeb sociální rehabilitace a rekvalifikace pro nevidomé a slabozraké.