Lidé si budou moci promluvit s odborníky nejen o rizicích, spojených s cukrovkou, ale i o prevenci této závažné nemoci.

„Stejně jako vloni jsme připravili program, zaměřený především na osvětu. Chtěli bychom k lidem dostat co nejvíce informací o významu prevence, která je právě u cukrovky velmi důležitá, a spočívá především ve správné životosprávě," vysvětlila smysl akce hlavní sestra přerovské nemocnice Zuzana Krčková.

Program se uskuteční v přednáškovém sále nemocnice. Zdravotníci nabídnou veřejnosti nejen přednášky o cukrovce a jejím vlivu na celkové zdraví člověka, ale budou informovat o možnostech prevence, a to především s důrazem na význam zdravého životního stylu.

Dalším tématem pak budou problémy, spojené s proleženinami.

Specialisté předvedou zásady správného polohování, vhodné pomůcky pro prevenci vzniku proleženin a připravena je i ochutnávka výživových doplňků.

„V minulém roce jsme se setkali s poměrně velkým zájmem a doufáme, že ani letos tato akce nezůstane bez odezvy. A možná, že se právě v pátek třináctého někdo rozhodne změnit své návyky a vyhnout se komplikacím, které s cukrovkou přicházejí," dodala Zuzana Krčková.

Lékaři pozorují každý rok nárůst výskytu diabetu v naší populaci. Jedná se především o diabetes druhého typu, jehož propuknutí přímo souvisí s nezdravým životním stylem a špatnou životosprávou.

Světový den diabetu se každoročně váže k datu 14. listopadu, tedy výročí narození objevitele insulinu Fredericka Bantinga v roce 1891.