Přerovští muzejníci v pátek vpodvečer uzavřeli derniérou úspěšnou výstavu „Z koupelen a ložnic… aneb O čem se nemluví", jež nahlédla do intimních prostor domácností v minulosti. Součástí expozice byly historické nočníky, ale také bažanty, břitvy na holení, dobová karma a jiné zajímavosti.

Protože výstavní projekt zahrnoval i komentované prohlídky a muzejníci dokonce natočili němý film o ctihodné měšťanské rodině Poupětových, nemohla na derniéře chybět ani herecká etuda.

Té se zhostili archeolog Jan Mikulík v roli pravěkého lovce, kurátorka výstavy Markéta Straková, která ztvárnila antického jinocha, historik Lubor Maloň alias bratr Eustach a další z kurátorů Kamil Lukeš – šlechtic Maxmilián Dupka z Horní Trčky. V roli manažerky toalet Jekatěriny Latrinovny Stoličnoj zazářila Kateřina Tomešková.

„Spousta návštěvníků se nás ptala na úroveň hygieny v jednotlivých historických epochách. A právě to bylo tím, co se do výstavy nevešlo. Proto jsme se snažili tento dluh splatit formou krátkého představení na deniéře se symbolickým názvem Splachujeme!," přiblížila Kateřina Tomešková.

Jak vyplynulo i z hrané scénky, na hygienu nejméně dbali v období středověku. Skvěle to dokládaly dialogy bratra Eustacha s antickým jinochem.

„V lázni člověka nenapadají jen myšlenky tělesné, ale i duchovní a duševní. Takový strýček Archimédes, když se koupal, přece něco úžasného vymyslel," snažila se obhajovat staré Řecko Markéta Straková v roli jinocha.

„Vy zvrácení filozofové, sežehnou vás plameny pekelné!," nenechal se ale zviklat bratr Eustach – Lubor Maloň. Pro duchovní ve středověku bylo totiž tělo nástrojem hříchu.

Výstavu „Z koupelen a ložnic" zhlédly od března, kdy začala, přes dva tisíce lidí. „Dětí, které přišly na naše animační programy, bylo asi pět set. Na doprovodné akce, tedy muzejní noci a přednášky, zavítalo také kolem pěti set lidí," upřesnila Kateřina Tomešková. Ani páteční derniéra nebyla výjimkou – Mervartova síň na zámku byla zcela zaplněna.

Projekt tedy patřil k divácky nejúspěšnějším v posledních letech. A „srdcovou záležitostí" zůstane i pro pracovníky Muzea Komenského v Přerově, kteří lidem zprostředkovali nejen zajímavá historická fakta, ale i skvělou zábavu.