Pět z nich, které jsou v havarijním stavu, čeká na jaře oprava nebo kompletní výměna. Město za nový vzhled mostků, lávek a propustků utratí přes pět milionů korun.

Jako první projde už od 18. března opravou most v ulici U Sokolovny v Lověšicích, jehož proměna přijde na 1 milion 857 tisíc korun.

„Silniční most přes potok Svodnice je ve špatném technickém stavu. Stavebníci opraví kamenné opěry, je nutné zřídit novou hydroizolaci, vyměnit zábradlí včetně nových železobetonových říms a provést odvodnění,“ přiblížil rozsah prací náměstek přerovského primátora Michal Zácha (ODS).

Dělníci navíc vytěží z koryta potoka bahnitý nános a část dna čeká zpevnění dlažbou z lomového kamene, usazeného do betonu.

V havarijním stavu je i propustek ve Vinarech, který projde opravou v dubnu.

„Betonové roury, které tvoří nosnou konstrukci, jsou v místě pod vozovkou popraskané. Původní trubní propustek bude proto demolován a nahrazen novým rámovým železobetonovým,“ doplnil Miloslav Dohnal, vedoucí odboru správy majetku. Město do oprav investuje 2 miliony 285 tisíc korun.

Lidé už delší dobu kritizují také zchátralý vzhled lávky u stavidla za výstavištěm v ulici Osmek, jejíž oprava přijde na řadu v květnu.

Mostek je v havarijním stavu, na podhledu degraduje beton a je vidět obnažená korodující výztuž, která už neplní svou funkci. Výměna nosné konstrukce i zábradlí bude stát 340 tisíc korun a práce potrvají tři měsíce.

V Michalově až v květnu

Už na podzim loňského roku měly začít sloužit veřejnosti dva dřevěné mostky v Michalově, které propojují ulici Osmek s nejnavštěvovanější částí parku s restaurací a altánkem. Návštěvníci si ale na jejich zprovoznění musejí počkat až do konce května. Oprava se totiž neplánovaně protáhla.

„Až po zahájení prací jsme zjistili, že je rozsah hnilobou napadených dřevěných částí výrazně větší, než jaký předpokládala projektová dokumentace. V dobrém stavu jsou jen opěry a středový pilíř, takže bylo nutné dřevěné konstrukce kompletně vyměnit,“ vysvětlila mluvčí radnice Lenka Chalupová. Výměna mostků bude stát 700 tisíc korun.

V příštím roce by měla začít také rekonstrukce lávky v Riedlově ulici, která už je v havarijním stavu. Projektová dokumentace bude hotová letos, a poté město vypíše soutěž. I tato lávka je zkorodovaná, takže ji bude nutné vyměnit.

„Původní most o šířce přes dva metry nahradí rozšířená konstrukce, která by měla sloužit pro smíšený provoz cyklistů i chodců, a ve výjimečných situacích zde bude umožněn i vjezd sanitkám,“ uzavřela náměstkyně přerovského primátora Hana Mazochová. (ANO).