V Přerově mohou lidé navštívit šest kostelů čtyř církví, kde je pro ně připraven program většinou až do půlnoční hodiny. Mimořádně zpřístupněná bude kaple sv. Jiří na Horním náměstí, která však bude mít otevřeno jen do dvaadvacáté hodiny. Návštěvníci si zde mohou poslechnout přednášky a navštívit všechna její zákoutí.

Kostel sv. Vavřince v Kratochvílově ulici hostí ve svém programu hudební vystoupení dětí z Církevní mateřské školky i dětské scholy Boží Bang. Pro zájemce budou připraveny také teologické vtipy s výkladem, které bude vyprávět farář římskokatolické církve Pavel Hofírek.

Četbu evangelia, meditativní slovo nebo kostelní hudbu v podání dětské scholy uslyší návštěvníci kostela Máří Magdalény v Předmostí.

Odlišný program nabídne kostel Českobratrské církve evangelické, který navštíví například olomoucký mim Václav Dostál. Vrcholem pak bude vystoupení přerovské skupiny ADD Gospel, které začne ve 20 hodin.

Zajímavý program je připraven rovněž v kostelu sv. Michala na Šířavě, kde zahraje ve 21 hodin netradičního kvarteto duchovní písně na varhany a žestě.

Ve Sboru Jana Blahoslava vystoupí Pěvecký sbor Gymnázia Jakuba Škody a další hudební tělesa. I zde se představí uskupení ADD Gospel, konkrétně o půl desáté večerní.

Kompletní program Noci kostelů se nachází na internetové stránce www.nockostelu.cz