Zatímco provozovatelka Alena Šišková se netají obavou o další osud jediného kina ve městě, radní ujišťují, že tento kulturní stánek ve městě hodlají zachovat.

Záměr na poskytnutí dotace 400 tisíc korun neprošel na zastupitelstvu o jediný hlas. Pro se totiž vyslovilo pouze 17 přítomných.

„Finanční výbor zastupitelstva nepřijal usnesení ve věci žádosti o dotaci pro kino Hvězda. Pět členů bylo proti a pouze tři pro,“ vysvětlila předsedkyně výboru a radní za ODS Naděžda Jačková.

Na jednání tohoto poradního orgánu zastupitelstva se navíc vedla diskuse, jakým směrem by se mělo kino dál ubírat.

„Protože v současné době probíhá debata o restrukturalizaci příspěvkových organizací města jako jsou Technické služby a Služby města Přerova, bavíme se i o oblasti kultury. Rozhodně ale neuvažujeme o tom, že by jediné kino v Přerově zaniklo. Chceme, aby zůstalo zachováno,“ zdůraznila Jačková.

Její slova potvrzuje i náměstkyně přerovského primátora Šárka Krákorová – Pajůrková (ČSSD). „Alespoň jedno kino v Přerově by mělo fungovat. Pokud by ovšem nastaly problémy ze strany provozovatele, muselo by převzít pod svá křídla kino město,“ tvrdí náměstkyně primátora.

Jaký bude další osud kina Hvězda, v tuto chvíli přesně neví ani jeho provozovatelka Alena Šišková. Ta se totiž kvůli propadu návštěvnosti, který souvisí se současným trendem a přesunem diváků do multikin, obává, že se bez dotace města na provoz neobejde. Neschválení dotace zastupiteli navíc vnímá jako ránu pod pás.

„Je to celé vedeno v osobní rovině. Zřejmě někomu překážím v jeho záměrech. Navíc je to umocněno takovými nectnostmi jako je nepřejícnost a závist, se kterými se bohužel dost často setkávám,“ řekla Šišková.

Ta prý kino za svého působení po všech stránkách pozvedla a zasloužila se o jeho modernizaci.

„Mé dramaturgické provozování kina je v rámci republiky ojedinělé. Smluvní podmínky se statutárním městem dodržuji a podnikatelský záměr, se kterým jsem v roce 2006 vyhrála výběrové řízení, také naplňuji. Mám navíc v oboru spoustu letitých zkušeností a potřebné kontakty. Kolik finančních prostředků bude vynaloženo na tuto oblast kultury po mém vynuceném odchodu? “ ptá se Šišková.

Radní a zastupitelé ale odmítají, že se jedná o osobní útok na provozovatelku kina. „Není v tom osobní rovina. Hospodaření kina je pro město pouze neprůhledné,“ komentovala to například radní za ODS Naděžda Jačková.

„Neschválením dotace nic nekončí. Podle mého názoru je nezbytné, aby provozovatelka začala hledat řešení budoucího stavu společně s radnicí. Je zřejmé, že je nutné oddělit dvě věci – provoz kina jako vlastní promítání filmů a správu budovy. Jde třeba i o to, aby kdokoliv – zejména školy, mohl prostory kina používat pro své potřeby,“ soudí zase zastupitel Richard Šlechta (SpP).