Přerovské kino Hvězda bylo otevřeno v roce 1975 a jako jediné ve městě se stále drží nad vodou. Přestože je čím dál náročnější čelit odlivu návštěvníků klasického biografu.

Přerované mohli v minulosti zavítat také do kina Jas nebo Oko, ta už ale zanikla. Minulostí je i Panorama v Předmostí.

„Od května roku 1995 je provoz kina Hvězda řízen privátně. Budova je majetkem města a pod objektem je i technické zázemí krytu civilní obrany, v němž by v případě nebezpečí našlo útočiště až devět set lidí," přiblížila mluvčí přerovského magistrátu Lenka Chalupová. Kinosál má 399 míst, z toho 15 dvojsedadel, disponuje bezbariérovým přístupem i toaletami.

Protože nájemní smlouva se stávající provozovatelkou Alenou Kavalli vyprší koncem října a není jisté, zda bude chtít ve své činnosti dál pokračovat, zřídilo vedení města pracovní skupinu. Ta posoudila různé varianty využití kina.

„Skupina analyzovala stávající smluvní vztah, zejména v návaznosti na náklady města, související s provozováním kina. Při zpracování se vycházelo z předpokladu, že je snahou vytvořit z kina kulturně- společenské centrum ve středu města," doplnila mluvčí s tím, že v prostorách současné pivnice, případně i v prostorách bytu, by bylo možné provozovat pobočku městské knihovny.

Rušnější místo setkávání

Výhodou kina je podle radních jeho lukrativní poloha ve středu města – a to v blízkosti nově budované nákupní galerie společnosti Prior, která se otevře už v létě.

Má tak potenciál stát se místem setkávání více, než předtím. Podle radních ale budou nezbytné investice do rekonstrukce objektu.

„Po prohlídce na místě jsme provedli hrubý odhad nákladů na zateplení, klimatizaci, přestavbu pivnice a bytu – částka se pohybuje kolem 18 milionů korun. Nejsou v ní ale započteny konkrétní požadavky na přebudování pivnice a bytu. U zateplení se cena odvíjí od druhu zateplované konstrukce," doplnil náměstek přerovského primátora Pavel Košutek (ANO).

Zatím není jasné, v jakém stavu je střecha, ale dá se předpokládat, že by její zateplení přišlo zhruba na tři miliony korun – tyto náklady ale nejsou započítány v odhadované částce na rekonstrukci.

Náklady by si vyžádalo rovněž přemístění dětské knihovny z Palackého ulice do kina Hvězda.

Pracovní skupina diskutovala o třech možnostech využití kina Hvězda.

Tou první bylo, že by jej provozovaly Kulturní a informační služby města Přerova, druhou pak, že by provoz vzala pod svá křídla Městská knihovna.

Radní se ale nakonec přiklonili k vypsání výběrového řízení na nového provozovatele.

„Rada města schválila záměr pronajmout objekt kina Hvězda – mimo byt, trafostanici, výměníkovou stanici, současnou restauraci K2 a část pozemku (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 2 062 metrů čtverečních. Zároveň uložila odboru správy majetku a kanceláří primátora zpracovat podmínky pro vyhlášení výběrového řízení," uzavřela mluvčí radnice Lenka Chalupová.