Jarmark začíná v 9 hodin ráno a mezi vystupujícími budou seskupení Rabussa, Valmont, Vere Gratia, Magna Mysteria nebo děti ze Střediska volného času Atlas a Bios.

Konec je plánován v 16 hodin.