Podle ředitele Jiřího Ševčíka zatím není nově vzniklé oddělení, které má kapacitu pěti lůžek, zcela vytížené.

Pokud počet případů ani po velikonočních svátcích nevzroste, uvažuje se o tom, že by se péče o pacienty s vysoce nakažlivým onemocněním soustředila pouze na dvou pracovištích - v Prostějově a Olomouci.

„Pacient, který je u nás hospitalizován a prokázala se u něj nákaza, je seniorského věku. Je na umělé plicní ventilaci a ve vážném stavu,“ řekl. Zbývající na potvrzení diagnózy čekají.

Podobně jako v jiných zdravotnických zařízeních, která se starají o pacienty s touto nemocí, je infekční pracoviště izolováno od ostatních.

„ARO má dva týmy - jeden čistý, a pak infekční pracoviště. Technické zázemí je dostatečné, máme i potřebné množství ochranných pomůcek. Zaměstnance jsme proškolili, aby věděli, jak správně zacházet se všemi pomůckami,“ poznamenal Jiří Ševčík.

Přístrojové vybavení je na špičkové úrovni, kapacita umělé plicní ventilace je postačující.

Pozitivní nález? Pod 5% testovaných

Odběrové místo u bočního vchodu do nemocnice, na kterém zdravotníci testují pacienty s podezřením na Covid-19, navštíví každý den zhruba dvacet až třicet lidí.

„Je to méně než jinde a pozitivních testů je opravdu menšina, pod pěti procenty všech vyšetřovaných,“ upřesnil. Personál i nadále měří u vstupu do nemocnice všem příchozím teplotu.

Přerovsko si ve srovnání s ostatními okresy Olomouckého kraje vede poměrně dobře.

„Do pátku 17. dubna bylo na Přerovsku 32 pozitivně testovaných na Covid-19 z celkových 597 případů v Olomouckém kraji. Nejvíce nakažených zůstává i nadále na Olomoucku (465), následuje Šumpersko (47) a Prostějovsko (43). Na Jesenicku je 10 případů,“ upřesnila krajská epidemioložka Růžena Haliřová.

Obnovování režimu operací

Přerovská nemocnice se připravuje na postupné obnovení operačních zákroků, které by mělo začít už od příštího týdne.

„Pomalu rozjíždíme ambulantní činnost, ale lidé musejí počítat s čekacími dobami. Je tedy lepší se dopředu telefonicky objednat. Příští týden rozjedeme oční oddělení včetně operativy, postupně se rozběhne i chirurgie, ortopedie nebo gynekologie. Zdravotní sestry nyní obvolávají pacienty, protože je nutné aktualizovat jejich předoperační vyšetření. Postupuje se od těch nejakutnějších případů k méně akutním,“ nastínil Jiří Ševčík.

Provoz ambulancí i poskytování lůžkové péče bude probíhat za přísných protiepidemických opatření. Pacienti budou objednáváni na konkrétní čas tak, aby se v čekárně nesešli více jak tři lidé současně, a vzdálenost mezi nimi byla minimálně dva metry.