Záchranka, jak sám říká Josef Chytil, byla v Přerově otevřena v roce 2008. O dva roky později se objevil zájem o vstoupení do Národní sítě záchranných stanic. Ta funguje pod Českým svazem ochránců přírody, nevládní organizací, která je podporována Ministerstvem životního prostředí. Se členstvím jsou samozřejmě spojeny i finanční dotace.

„Jsme rádi, protože aktivit nám neustále přibývá," řekl Josef Chytil.

Zařazení do programu trvalo tři roky

Ve stanovách Národní sítě je psáno, že každá členská stanice musí mít na starosti minimálně tři obce s rozšířenou působností. To se v Přerově ukázalo jako problém.

„Území je různě rozparcelované. Obhospodařujeme pouze Přerovsko, i když se naše činnost čím dál víc rozrůstá," řekl vedoucí oddělení.

Pro přijetí Ornisu bylo tedy zapotřebí pro začátek upravit dané stanovy. I to podle Josefa Chytila svědčí o tom, že byl o přerovský Ornis zájem. Schválení svazu navíc proběhlo bez jakýchkoliv problémů. Přerovská stanice se tak stala dvacátým devátým členem sítě.

Zásadní zlom to nebude

„Záchranná stanice Ornis má v rámci Národní sítě přidělené území Přerovska. Na něm je povinna postarat se o jakékoliv lidmi nalezené divoké zvíře v nouzi," vysvětlila hlavní úkoly

Zdeňka Nezmeškalová z Českého svazu ochránců přírody.

V záchraně nalezených či zraněných zvířat není Ornis žádným nováčkem. Záchranná činnost tvoří jednu z hlavních aktivit. „V současné době máme dvě stovky příjmů za rok a jde to pořád nahoru. Lidi si na nás zvykají, jsme už zavedení. Dokonce i důchodkyně v Olomouci pro nás shromažďuje mrtvé ptáky, které najde a přechovává je v mrazáku," potvrdil Chytil.

Zásadní zlom tak v praktickém provozu podle Chytila nenastane.V přerovském Ornisu

„Je otázka, jestli nám naroste počet přijatých zvířat i díky tomu, že jsme se v síti ocitli," zauvažoval. V loňském roce všech dvacet osm členských stanic v Národní síti přijalo celkem 15 636 zvířat.

Aktivit je mnoho

Ornitologická stanice funguje v Přerově už přes 70 let. V roce 1932 byl založen Moravský ornitologický spolek a roku 1938 následovalo vybudování stanice. Vedle záchranky je důležitá také výuková činnost pro školy. Tento týden jsou na programu konkrétně besedy o sovách.

S přednáškovou aktivitou pro veřejnost je to už horší. Zájem klesá a do budoucna se akce výrazně omezí. „Lidi jsou přesyceni informacemi. Snažíme se o atraktivní a zajímavé programy, ale je to těžké," dodal Josef Chytil.

Neopomenutelná je samozřejmě bohatá sbírka exponátů. Ornis je jedno z malá muzeí v republice, které kousky stále shromažďuje. Dále se věnuje vědeckému výzkumu a podílí se na několika mezinárodních projektech.

AUTOR: IVA NAJĎONOVOVÁ