Sloupy veřejného osvětlení budou zbourány a napětí povede podzemní cestou. Tento způsob podle radních představuje výraznou úsporu energie.

„Pro čtvrť rodinných domů v centru města to ale znamená citelný zásah. Až dosud měly domky vedeny rozvody nízkého napětí ve sloupech, na nichž byly nainstalovány lampy, které ulici osvětlovaly. Teď se ale ČEZ rozhodl pro moderní řešení a napětí povede podzemní cestou,“ vysvětlila mluvčí přerovského magistrátu Lenka Chalupová.

Betonové sloupy s osvětlením, které se nacházejí v této čtvrti, budou zbourány.

„Musíme najít nové řešení - není vhodné znovu instalovat sloupy do předzahrádek rodinných domů. Veřejné osvětlení bude na stožárech, umístěných v chodnících před domy,“ doplnil Zdeněk Dostál z přerovského magistrátu.

Projektová dokumentace pro přeložku veřejného osvětlení už je hotová a radní mají v březnu schvalovat uzavření smlouvy se zhotovitelem.

„Stavební práce na přeložce osvětlení proběhnou současně s přeložkou sítí ČEZ. Předpokládaným termínem dokončení je srpen letošního roku,“ upřesnil náměstek přerovského primátora Petr Měřínský (ANO).

Na Svépomoci jsou pouze rodinné domy. Tato čtvrť jako jedna z mála v této části Přerova neustoupila v šedesátých letech minulého století panelové výstavbě. Sloupy veřejného osvětlení jsou tu už letité.

Stavební ruch vypukne na jaře

Vlastníci rodinných domů v ulicích Svépomoc I a II se musejí připravit na to, že stavební ruch na jejich předzahrádkách vypukne už na jaře.

Město může na tuto akci čerpat dotaci z programu ministerstva průmyslu a obchodu, zaměřeného na realizaci energeticky úsporných opatření.

„Na dotace ale dosáhnou jen projekty, které zajistí, že bude dosažena úspora energie u rekonstruované části veřejného osvětlení, a to minimálně 35 procent průměrné celkové spotřeby energie v MWh. Nezbytný je i energetický posudek, v němž je hodnota úspory prokázána,“ zmínila Ivana Pinkasová z odboru řízení a investic přerovského magistrátu.

Podle posudku, který nechali zpracovat zástupci města, představuje navržené řešení na Svépomoci úsporu energie více než 57 procent. Projekt Přerova tedy uvedené kritérium splňuje. Další podmínkou je i to, že musí stavba proběhnout v roce 2017.