Linka přišla Technické služby města Přerova na bezmála čtyři miliony korun a nahradila desítky let staré a technicky zastaralé zařízení na separaci odpadu.

„Došlo ke kompletní rekonstrukci kabiny ručního třídění a o její rozšíření. Až doteď pracovalo na lince deset zaměstnanců, novou linku, navýšenou o dvě shozová místa, teď bude obsluhovat dvanáct lidí," uvedl náměstek přerovského primátora Michal Zácha (ODS)

Součástí rekonstrukce byla i kompletní výměna příjmového, třídícího a plnícího dopravníku, dále pak výměna zpětné klapky a shozových šachet. Linka má i novou elektroinstalaci a vzduchotechniku.

„Odborná firma zahájila práce osmého dubna a probíhaly dva týdny nepřetržitě – čtyřiadvacet hodin denně. Bylo nutné postupovat rychle, protože potřebujeme co nejdříve zahájit provoz, nemůžeme si dovolit delší odstávku," upřesnil Michal Zácha.