"Všechny zveřejněné smlouvy jsou ve strojově čitelném kódu, takže jsou dostupné pro všechny občany – i zrakové postižené," uvedl radní Jan Horký (SpP).

Rada navíc doporučila společnostem Teplo, Technické služby města Přerova, ale také Přerovské rozvojové a ředitelům všech příspěvkových organizací, aby zveřejňovali smlouvy ve stejném rozsahu jako magistrát.

Vnitřní předpis města řeší i výjimky – tedy, které smlouvy není nutné vyvěšovat.

„Jedná se například o pracovní, nájemní na byty, dohody o výkonu pěstounské péče, smlouvy o užívání místností pro konání voleb, darovací ve prospěch městského šatníku či komisionářské smlouvy na prodej knih," konstatovala právnička města Jana Hrubá.