O zvýšení bezpečnosti v sociálně vyloučených lokalitách usilovalo město už několik let - teprve teď se ale začíná blýskat na lepší časy.

„V budově u nádraží bude sídlit nový útvar, který se jmenuje oddělení hlídkové služby. Kvůli projektu prvosledových hlídek, jež budou bezprostředně reagovat na oznámení od občanů a vyjíždět na místo, kde dojde k nějakému incidentu, už jsme zahájili nábor policistů. Počítáme s tím, že personálně výrazně posílíme,“ řekl šéf územního odboru přerovské policie Martin Lebduška.

Hlídková služba bude mít působnost na celém území Přerovska - kromě Přerova i v Hranicích. Bývalá služebna policie u nádraží projde rekonstrukcí vnitřních prostor, kterou už přislíbily České dráhy.

„Předpokládáme, že se do budovy nový útvar nastěhuje od července, nejpozději v září,“ doplnil Martin Lebduška.

"Větší množství nepřizpůsobivých lidí"

O obnovení policejní služebny u nádraží usilovalo bývalé vedení města ještě za éry primátora Jiřího Lajtocha a na podporu záměru vznikla dokonce petice.

Důvodem byly časté konflikty s obyvateli sociálně vyloučených lokalit u nádraží, ale i nájemníky ubytoven.

Obchodníci si navíc stěžovali na časté krádeže a nájezdy dětských gangů. Stát ale před lety na posílení bezpečnosti u přerovského nádraží neměl peníze.

Pozdější politická garnitura prosadila alespoň hlídky romských asistentů prevence kriminality, kteří problémové čtvrti v Husově, Škodově a Kojetínské ulici pravidelně obcházejí a snaží se konfliktům předcházet. Jaká je situace dnes?

„V současné době působí na území města čtyři asistenti prevence, ale hlídkovou činnost vykonávají v sociálně vyloučených lokalitách u nádraží i strážníci. Problém této lokality je, že se zde vyskytuje větší množství nepřizpůsobivých lidí, kteří svým chováním obtěžují kolemjdoucí, například tím, že na ně pokřikují. Asistenti mohou jen tlumit potenciální riziko - nemohou ale zamezit tomu, aby Romové nepostávali v hloučcích před domy,“ shrnul šéf Městské policie v Přerově Omar Teriaki.

Právě hlídky preventistů a mentor dnes využívají dvě místnosti policejní služebny u nádraží. Zda strážníci v budově zůstanou i nadále, o tom nyní jedná vedení Městské policie s Českými drahami.

„Zatím nevíme, jestli zůstaneme v těchto prostorách, nebo se přestěhujeme jinam. Na četnosti výskytu hlídek se tím ale nic nemění,“ uzavřel Omar Teriaki.