Výstava s názvem „Život mokřadů aneb Ptáci, máte mokro v práci!“ vytvořili organizátoři ke čtyřicátému výročí takzvané ramsarské úmluvy.

„V roce 1971 byla v íránském městě Ramsar podepsána mezinárodní úmluva o ochraně mokřadů. Její oficiální název vyjadřuje původní zaměření na ochranu vodního ptactva a ornitologicky významné mokřady,“ uvedl vedoucí ornitologické stanice Muzea Komenského v Přerově Josef Chytil.

Rozsah úmluvy se za čtyřicet let jejího působení podstatně rozšířil a v současné době se zabývá ochranou mokřadních území bez ohledu na rozlišování mezi specifickými skupinami organismů, které je obývají.

Přerovská výstava je zaměřená nejen na historii ramsarské úmluvy, ale zdůrazňuje především důležitost mokřadů pro lidi, ptáky a jejich další obyvatele.

„Jedním z hlavních významů je poskytování obživy. Přímo na produkci obilovin z mokřadů závisí nejméně třetina lidstva,“ upozornil Chytil.

Jak se z výstavy návštěvníci dozví, mokřady rovněž významným způsobem ovlivňují i koloběh vody v krajině, přispívají ke stabilizaci klimatu a poskytují prostor mnoha chráněným a ohroženým druhům živočichů i rostlin.

„Na výstavě bude zvláštní prostor věnovaný vydře, bobrovi a kormoránovi,“ dodal Chytil.

Česká republika má na svém území dvanáct mezinárodně významných mokřadů. Naplňování úmluvy u nás zajišťuje Ministerstvo životního prostředí.

Ornitologická stanice Muzea Komenského v Přerově se pyšní jednou z nejvýznamnějších ornitologických sbírek v republice a je jediným specializovaným muzejním pracovištěm u nás.