Přerovští Občanští demokraté se rozštěpili v době, kdy bylo možné udělovat více licencí.

„Očekávali jsme od toho, že uvnitř strany vznikne zdravá konkurenceschopnost, ale naše ambice se nenaplnily. Mělo to spíše negativní efekt a jednotlivé frakce místo toho bojovaly o ovládnutí pozic. To už je teď ale minulostí,“ řekl náměstek přerovského primátora Josef Kulíšek (ODS).

Jednotlivá uskupení se v minulých letech začala přetahovat o členy a i navenek vypadala ODS rozhádaně. „Nebyly to nějaké zásadní problémy, kvůli nimž fungovala uvnitř ODS dvě sdružení. Jednalo se spíše o názorový rozkol. Obě skupiny se nemohly na různých věcech shodnout,“ vysvětlil předseda místního sdružení ODS v Přerově Robert Knobloch.

Veřejnost ale na tyto neshody reagovala citlivě. Někdy totiž dokonce docházelo k situacím, kdy lidé nevěděli, koho mají volit, a měli chaos i v tom, kdo vlastně zájmy přerovské ODS zastupuje.

Vzájemná nevraživost mezi jednotlivými názorovými proudy dokonce vyvrcholila vyloučením některých členů, kteří založili vlastní názorovou platformu. „K tomu už je teď asi zbytečné se vracet, situace se od té doby změnila,“ komentoval to jeden z tehdy vyloučených členů ODS Stanislav Žalud.

„Přímo na jednání zastupitelstva k nějakým hádkám nedocházelo, Přerováci byli spíše zmatení a nevěděli, kdo kam patří,“ zhodnotil dění uvnitř ODS v minulých letech jeden z přerovských zastupitelů. Jedno místní sdružení bylo totiž spjato se jménem nynějšího poslance Zdeňka Boháče, druhé zase s osobou náměstka přerovského primátora Josefa Kulíška.

„Žabomyší války jsou už minulostí. Teď vzniklo jedno silné sdružení ODS, které má 245 členů, a zaujímáme dominantní místo v rámci Olomouckého kraje,“ řekl náměstek přerovského primátora Josef Kulíšek.

A co sloučení jednotlivých frakcí uvnitř ODS předcházelo? „Rozhodli jsme se na místním sněmu na svém zrušení. Naši členové mají možnost se do tří měsíců přeregistrovat do jiných sdružení ODS. Většina členů se přeregistrovala do místního sdružení ODS Přerov I, “ vysvětlil Kulíšek.

„Sloučili jsme se pod jednu ODS, abychom nemátli občany. Pokud by ale mezi námi byly i nadále rozpory, nebyli bychom pro ostatní strany důstojným politickým soupeřem,“ vysvětlil také poslanec a nynější předseda oblastního sdružení ODS Zdeněk Boháč.