„Smyslem akce je nabídnout bezplatné vyšetření všem, kteří doposud s návštěvou lékaře váhali. Pokud se zelený zákal odhalí včas, bez nadsázky to může člověku zachránit zrak. Zároveň ale chceme mezi všemi příchozími šířit i osvětu týkající se příznaků, prevence, metod diagnostiky i léčby zeleného zákalu, tak aby informace mohli předávat dál například svým blízkým či známým," vysvětlila MUDr. Monika Daňková, primářka očního oddělení Nemocnice Přerov.

Hlavní příčinou zeleného zákalu je zvýšený nitrooční tlak, který nemusí být pacientem vůbec pozorovatelný. Zdravotníci jej však mohou odhalit pomocí bezbolestného měření nitroočního tlaku, které ihned ukáže výsledky.

„Rizikovými skupinami pro vznik zeleného zákalu jsou osoby starší 65 let, a to zejména ženy, u kterých se glaukom vyskytuje nejčastěji. Více jsou ohroženi také diabetici, lidé s nízkým krevním tlakem a ti, v jejichž rodině se zelený zákal vyskytl. Postihnout ale může kohokoliv," doplnila primářka s tím, že preventivní vyšetření glaukomu by měli i zdraví lidé absolvovat alespoň jednou za tři roky.