Nahrazují funkci ledvin při akutním selhání v důsledku různých onemocnění, používají se při léčbě vybraných otrav, k chlazení nebo ohřevu pacientů a regulují také množství tekutin v těle.

„Nový přístroj jsme uvedli do provozu na oddělení ARO a nahradil jeden starší typ. Zařízení jsme instalovali také na koronární jednotce interního oddělení. Na oddělení ARO využívají novinku převážně kriticky nemocní pacienti, kterým selhává více orgánů, a přístroj jim nahrazuje funkci ledvin,“ vysvětlil náměstek lékařského ředitele pro léčebnou a preventivní péči přerovské nemocnice Jiří Ševčík.

Podle něj kriticky nemocných pacientů, kteří mají problémy s akutním selháním ledvin, stále přibývá. Ledviny jsou přitom důležitým orgánem, který čistí a filtruje krev, odstraňuje odpadní látky, nadbytečnou sůl a tekutiny z těla a mají význam pro krvetvorbu i produkci hormonů.

„Nové přístroje jsou schopny nahradit funkci ledvin i u pacientů s poruchou krevní srážlivosti a výrazně snižují riziko krvácení,“ dodal dále Ševčík.

Přerovská nemocnice do nové přístrojové techniky každoročně investuje značný objem financí. „Loni šlo na zkvalitnění péče a do přístrojového vybavení celkem 11 milionů korun. Pro letošek plánujeme investici dalších 18 milionů korun, přičemž největší částku bude představovat pořízení laparoskopické věže za téměř tři miliony korun,“ uvedl ředitel přerovské nemocnice Tomáš Uvízl.