„Od září budou v rámci rehabilitační péče nabízet fyzioterapeuti rehabilitačního oddělení zacvičení členů rodiny pacienta, a to vždy individuálně a s ohledem na jeho aktuální zdravotní stav,“ přiblížila mluvčí nemocnice Radka Miloševská.

„Cílem těchto konzultací je zvýšit aktivitu pacienta na lůžku během hospitalizace a urychlit tak jeho návrat do domácího prostředí, a léčit se za pomoci blízkých či členů rodiny, kteří si osvojí základní potřebné dovednosti v oblasti rehabilitační péče. Konzultace přitom probíhají vždy individuálně na míru potřeb daného pacienta,“ vysvětlila vedoucí fyzioterapeutka nemocnice Jana Studeníková.

Nabídky mohou využít rodinní příslušníci pacientů, kteří jsou hospitalizováni právě v přerovské nemocnici.

Zájemcům tak v nemocnici přiblíží jak teoretický, tak i praktický nácvik rehabilitační péče v průběhu hospitalizace na lůžku nebo zácvik na domácí cvičení.

„Na lůžkových odděleních často vídáme situace, kdy má rodina velký zájem o svého blízkého, ale kvůli neznalosti se bojí s pacientem manipulovat, pomoci mu do sedu, nebo se s ním třeba projít. Přitom právě v doprovodu blízkých pacienti často dosahují největších pokroků, protože se cítí příjemněji i bezpečněji,“ dodala Jana Studeníková.

Konzultace budou probíhat od září, a to každý týden vždy ve středy a pátky od 14 do 15 hodin, na základě objednání na konkrétním lůžkovém oddělení, na kterém je pacient hospitalizován. Objednávka je možná vždy nejpozději jeden den před požadovaným termínem.