„Podařilo se nám odkrýt základy duchovního centra jednoty bratrské. Jeho součástí byl vedle modlitebny a unikátní renesanční cesty také bratrský dům se školou, v níž působil v letech 1614 až 1618 Jan Amos Komenský. Jde o objev středoevropského významu," uvedl přerovský archeolog Zdeněk Schenk, který narazil na základy bratrské školy a kostela sv. Marka společně s badatelem Janem Mikulíkem.

Bratrskou školou prošla řada významných osobností a působil zde také slavný přerovský rodák a biskup jednoty bratrské Jan Blahoslav.

„V rozhodnutí ministerstva se mimo jiné píše, že se jedná se o archeologický nález důležitý nejen pro poznání stavební historie Přerova, ale díky Komenskému a Blahoslavovi i dějin českých zemí," konstatoval náměstek přerovského primátora Pavel Košutek (ANO).

Čeká se na důstojnou prezentaci nálezů

Podle dobových pramenů byl nový sbor jednoty bratrské v Přerově založen na den svatého Marka – 25. dubna roku 1554 – a téhož roku bylo započato s jeho stavbou.

U příležitosti vysvěcení v roce 1555 obdaroval majitel přerovského panství Vratislav z Pernštejna bratrský sbor právy a svobodami. V období rekatolizace byl původní sbor přeměněn na katolický kostel – od 60. let 17. století ho tedy známe jako kostel svatého Marka.

V roce 1664 poškodil objekt rozsáhlý požár, který zasáhl téměř celé město. Došlo sice k jeho opravě, ale v roce 1749 vyhořel znovu, a pak už nebyl nikdy obnoven.

Na Marku stála od roku 1897 tělocvična a později tu mělo své místo kino Jas, které bylo v osmdesátých letech 20. století zbouráno.

V rámci úprav jižního předpolí Tyršova mostu mělo být před lety v této části města zbudováno parkoviště, kvůli objevu archeologů z něj ale nakonec sešlo.

„Odkryté stavební konstrukce byly po dokončení výzkumu překryty vrstvou ochranných folií a zasypány. V současné době je lokalita zatravněná a čeká se na důstojnou prezentaci nálezů," doplnil radní Jan Horký (SpP).

Přerov - vzdělávací centrum evropského významu

Nálezy, které prováděli v letech 2012 a 2013 archeologové v lokalitě Na Marku, potvrdily, že bylo město Přerov v době působení jednoty bratrské duchovním a vzdělávacím centrem evropského významu.

Svědčí o tom cenné nálezy nejrůznějších artefaktů – například mincí ze sedmnácti evropských zemí.

„Našli jsme zde desítky stříbrných mincí a také zlatý altun, ražený v Turecku. Je tedy vidět, že distribuce zahrnovala celou Evropu," zmínil Zdeněk Schenk.

Kromě mincí patří k významným nálezům také soubor církevních medailonů a ochranných amuletů, které symbolizují duchovní význam centra, ale i další zajímavosti – soubor opaskových kování nebo dlaždice ze 16. století.

Nejcennější je ale objevení genia loci – místa, spjatého s působením učitele národů J. A. Komenského a Jana Blahoslava.