Při tradiční akci se studenti prezentují autorskými výstupy, zároveň mohou s učiteli i absolventy školy posedět a popovídat nad šálkem kávy či čaje.

„Kavárnu vymysleli žáci se specializací dramatická výchova v roce 2000. Chtěli jsme přinést poezii, prózu nebo vlastní texty. Je to také o setkání současných a bývalých studentů, někteří absolventi už sem přivádí i své děti," prozradila učitelka Věra Mikulcová.

Letošním tématem byly svetry, šály a všechno, co zahřeje během posledních dnů před blížícím se jarem.