„Výstavu jsme koncipovali jako průřez stoletou historií, od založení knihovny v roce 1919 až po současnost. Některé panely představují minulost, jiné moderní nabídku dneška,“ přiblížil ředitel Městské knihovny v Přerově Pavel Cimbálník.

K opravdovým raritám patří třeba ručně psané Slezské písně Petra Bezruče i s jeho věnováním nebo staré vydání Máchova Máje. „Knižní fond je na to, jak malou máme knihovnu, velmi rozsáhlý. Čítá na 120 až 130 tisíc knih,“ upřesnil.

Čtenáři se mohou na výstavě pokochat dobovými kronikami, ale k vidění jsou i katalogizační skříňky s původními knižními lístky nebo nejstarší a nejvzácnější bibliofilské tisky, které přerovská knihovna vlastní ve svém rozsáhlém fondu.

Návštěvníci tedy mohou obdivovat největší a nejtěžší přírůstkový seznam knih nebo naopak nejmenší básnické sbírky, které se vejdou do dlaně.

„Kuriozitou jsou i desítky záložek, které čtenáři nechali v průběhu let v knihách. Mě osobně potěšila stará fotografie zpěváka Pavla Nováka a dojala mě i klasická záložka s Rumcajsem, kterou známe z dětství,“ doplnila s úsměvem vedoucí galerie Lada Galová.

K vidění jsou i další dobové rekvizity - archivní tisky, zápůjční lístky nebo pořadače. Informační panely nabízejí nejstarší historii knihovny, ohlédnutí za jednotlivými pobočkami, připomínají sídelní budovy, ale i dobové fotografie a plakáty.

„Chtěli jsme představit veřejnosti, jak se rozvíjelo knihovnictví nejen ve městě, ale i v celém regionu,“ vysvětlila.

Přerovská knihovna prošla v průběhu stoleté historie řadou proměn. Stala se moderní informační institucí, a i když to tak při pohledu na současné nevyhovující prostory nevypadá, poskytuje veřejnosti cenné informační, vzdělávací a kulturní služby. Pořádají se zde zajímavé besedy i přednášky.

Vzácným hostem na vernisáži výstavy byla i dlouholetá bývalá ředitelka Městské knihovny v Přerově Jaroslava Biolková. Ta zde působila od roku 1966 až do svého odchodu do důchodu v roce 1997.

Knihovny v regionu se za jejího působení velmi změnily. Byl vytvořen funkční celookresní systém sto třiceti prosperujících knihoven a ve městě bylo vybudováno několik poboček, které měly velký vliv na nárůst počtu čtenářů i výpůjček. V roce 2006 jí byla udělena Cena města Přerova - Medaile J. A. Komenského.