Na odbahnění jezírek, která se nacházejí částečně v ochranném pásmu přírodní památky Malá laguna, půjde z rozpočtu částka 700 tisíc korun.

„Jsme rádi, že jezírka konečně projdou očistou. Pokud je nám známo, tak ještě nikdy čištěna nebyla. Kvůli výskytu chráněných obojživelníků - skokanů, lze ale odbahnění provést až na podzim, tedy v září nebo říjnu, kdy už jim žádný zásah neublíží,“ vysvětluje vedoucí Ornitologické stanice Muzea Komenského v Přerově Josef Chytil.

Vyčištění podle něj výrazně přispěje k oživení vodní plochy.

„Bezobratlým živočichům totiž stejně jako rybám vadí kyslíkový deficit a silné zastínění tohoto biotopu,“ podotýká.

Obě vodní plochy jsou významným krajinným prvkem, a také důležitou pomůckou při výuce ve Středisku volného času Atlas a Bios i v programech Ornitologické stanice v Přerově.

Peníze už přiklepli

Přerovští radní už investici do odbahnění vodní plochy a průklestu stromů v areálu v Bezručově ulici přiklepli.

„Stroje, které ze dna vytěží kubíky bahna, obsadí areál ještě letos na podzim,“ upřesnila mluvčí magistrátu Lenka Chalupová.

Jedná se o dvě jezírka, z nichž to větší východní je pozůstatkem bývalého slepého ramene řeky Bečvy a menší západní vzniklo ve třicátých letech dvacátého století při budování ornitologické stanice.

„Obě jsou velmi silně zanesena a ornitologové nás už delší dobu žádali o řešení,“ zmínil také náměstek primátora Petr Měřínský (ANO).

Podle něj způsobily zanesení v největší míře naplaveniny při povodních v letech 1997 a 2010. Své ale udělalo i listí z okolních stromů.

„Je zde asi padesát centimetrů bahna. Malý vodní sloupec v jezírku způsobuje zejména v letních měsících kyslíkový deficit, kvůli kterému už v minulosti došlo i k úhynu ryb,“ uzavřela Ivana Pinkasová z přerovského magistrátu.