„Touto technikou se dosud operuje jen na několika vybraných klinických pracovištích v České republice,“ řekl lékař Petr Hasala, který se této metodě věnuje na chirurgickém oddělení přerovské nemocnice.

Nemocných je hodně

Tříselná kýla se v naší populaci vyskytuje poměrně často. „Na sto tisíc obyvatel je to zhruba čtyři až pět tisíc nemocných. Častěji bývají postiženi muži,“ uvedl Hasala a dodal: „Příčiny vzniku jsou nejčastěji vrozené nebo se jedná o poúrazové oslabení. Příznakem je bolestivost a někdy zřetelné vyklenutí v krajině třísla.“

Nejúčinnější a nejsprávnější léčbou je podle něj operace. „Léčba tříselné kýly spočívá jednoznačně v operaci. Zabránit komplikacím, může pouze včasný zákrok,“ upozornil doktor Hasala.

Ke každému pacientovi přistupují lékaři individuálně

V přerovské nemocnici lékaři odoperují ročně přes dvě stě pacientů s touto diagnózou. Metod, jakými se dá kýla ošetřit, existuje celá řada. Všechny mají ale společný cíl.

„Zbavit nemocného rychle a bezpečně potíží a pomoci mu vrátit se k původní aktivitě,“ uvedl doktor Hasala.

U každého pacienta postupují lékaři individuálně. „Léčba by měla být šita pacientova na míru, s ohledem na jeho biologický věk a aktivitu. Zvolená metoda ošetření musí být navíc pro nemocného bezpečná, s nízkým rizikem recidivy a s co nejkratší dobou rekonvalescence,“ vysvětlil.

Revoluční metoda má pro pacienta nespočet výhod

V poslední době při léčení převládá již zmíněná speciální laparoskopická technika. „Tato revoluční metodika má nesporné výhody a snižuje rizika možných komplikací,“ popsal Hasala.

Při běžném postupu operace tříselné kýly existuje několik rizik. „Hrozí například poranění nervů, cév a břišní stěny, což může vést k nepříjemným a obtížně léčitelným neuropatiím nebo i k závažnému krvácení v případě poranění cév,“ upřesnil. Nová, moderní technika za použití tkáňového lepidla se snaží těmto rizikům předcházet.

„Do dneška máme na našem kontě již zhruba padesát pacientů, úspěšně ošetřených touto speciální metodou,“ řekl.

V Přerově vznikne speciální centrum

Do budoucna se v přerovské nemocnici plánuje vybudování speciálního centra. „Na našem chirurgickém pracovišti se moderní léčbě kýly věnujeme velmi intenzivně a pracujeme na zřízení “Centra chirurgie kýly”. Věříme, že nabídkou nejmodernějších léčebných metod poskytujeme svým pacientům ošetření, které urychlí jejich návrat do aktivního života,“ dodal na závěr přerovský chirurg Hasala.

Naděžda Švrčková