Ve středu dorazili na společnou besedu současní a bývalí zaměstnanci Charity včetně jejích zakladatelů. Setkání doprovázelo hudební vystoupení dětí z přerovské scholy Boží bang.

„Budeme společně vzpomínat na naši minulost. Jak to tenkrát bylo a jaké byly naše začátky," uvedla ředitelka Oblastní charity Přerov Marta Šťastná.

Po úvodních slovech, které obstarali farář Římskokatolické církve v Přerově Pavel Hofírek, zástupci přerovského magistrátu Jiří Bakalík a Jana Žouželková a zástupce ředitele Arcidiecézní charity Olomouc Jan Tomiga, měli účastníci akce prostor pro vzájemné diskuze nejen o aktivitách místní charity.

Ve čtvrtek se poté od sedmnácti hodin uskutečnila v kostele sv. Vavřince Mše svatá s otcem arcibiskupem Janem Graubnerem, které se zúčastnil také prezident olomoucké Arcidiecéze páter Bohumír Vitásek. Po ní následovalo vystoupení hanáckého sboru Rovina z Olomouce. „Návštěvníci slyšeli i skladby na varhany a zeště, které obstarali umělci z místní farnosti," dodala ředitelka přerovské charity, které je ve své funkci již jedenáct let.

Ta je s prací svých zaměstnanců spokojená. Činnostem charity ovšem nepomáhá v poslední době nedostatek finančních prostředků.

„Práce přibývá a vzhledem k současné ekonomické situaci ubývají peníze. Přesto dokážeme fungovat a pomáhat dále v rozsahu, který lidé potřebují," doplnila.

Přerovská charita má v současné době třiatřicet zaměstnanců. Od roku 2000 spustila projekty pro romskou komunitu na Kojetínské ulici, o tři roky později založila klub Sonum pro seniory. V roce 2005 spustila Chráněnou dílnu sv. Terezičky, která ovšem z finančních a legislativních důvodů letos v červnu zanikla. Provozuje například občanskou poradnu a pečovatelskou a zdravotní službu.