Monitorovat dění v ulicích by mělo denně až pět hlídek. Nový systém nastartovali strážníci po dohodě s primátorem města.

„Dříve byla naše priorita jiná a více jsme se zaměřovali na dopravu v centru. Teď se naše pozornost rozptýlí do sedmi lokalit ve městě, které budeme pravidelně monitorovat, a dohlížet v nich na pořádek,“ nastínil šéf Městské policie v Přerově Omar Teriaki.

Auta strážníků jsou už teď v ulicích více vidět a lidé si to pochvalují.

Rozdělení města na sedm částí

Strážníci si rozdělili mapu Přerova na sedm částí, ve kterých budou působit.

„Vycházeli jsme ze znalosti terénu, protože víme, že každý z obvodů je specifický a má vlastní problémy,“ řekl.

Hlavní prioritou hlídek je veřejný pořádek - tedy nepřístojné chování lidí, vandalství či problémy s nepřizpůsobivými.

Strážníci se ale zaměří i na majitele psů, neochotné uklízet po svém čtyřnohém miláčkovi, či dodržování zákazu pití alkoholu v místech, stanovených městskou vyhláškou.

Nová organizace práce prý ale neznamená, že by strážníci zcela rezignovali na problémy dopravy. Budou je postihovat i nadále - zjištěné přestupky musí řešit, ale veřejný pořádek bude mít přednost.

Více vidět v ulicích

Právě fakt, že se městská policie častěji zaměřovala na pohřešky řidičů a špatné parkování v centru, kde je nedostatek parkovacích ploch, lidé v minulosti kritizovali.

„Doprava v klidu - tedy například nedodržování zákazu zastavení, zákazu stání či neoprávněné parkování patří v Přerově k hlavním problémům. Vyplývá to i ze statistik městské policie za poslední čtyři roky, podle nichž dopravní přestupky převyšují jiné protiprávní jednání, jako jsou krádeže nebo rušení nočního klidu. S novým vedením města ale přišly i jiné priority,“ zdůvodnil Omar Teriaki.

Podle přerovského primátora Petra Měřínského (ANO) prosazuje nová městská rada, aby byli strážníci více vidět v ulicích.

„Chápeme, že je situace s parkováním špatná, ale nechceme plnit městskou pokladnu postihováním takzvané dopravy v klidu,“ vysvětlil.

Chybí strážnící, někteří nezvládnou testy

Sedm určených obvodů bude možné na základě postřehů strážníků z terénu měnit či rozšiřovat.

„Tyto nově nastavené obvody ale nijak nesouvisí s okrskovou službou, která zůstává nezměněná. Okrskáři dnes působí v místních částech Předmostí, Popovice, Čekyně, Penčice, Dluhonice, Žeravice, Vinary, Čekyně a Penčice - a tak to i zůstane,“ doplnil Omar Teriaki.

Nový systém práce se netýká ani nočních služeb, které budou mít jiný režim.

Městská policie v Přerově dnes zápasí s podstavem a chybějí jí dva až tři strážníci. Ani náborový příspěvek totiž není pro mladé lidi dostatečnou motivací k tomu, aby oblékli uniformu.

Náročná služba v ulicích Přerova nejen, že netáhne, ale ne každý na ni stačí - mnozí uchazeči totiž ve fyzických testech neobstojí.