„Občané na posledním setkání s primátorem nešetřili kritikou na časový harmonogram, který opravy této silnice provází. Vadilo jim, že je uzavřena v celé délce a žádali, aby se mohli alespoň částečně dostat ke svým domovům v Kratochvílově a Kainarově ulici,“ shrnula mluvčí přerovského magistrátu Lenka Chalupová.

Primátor Vladimír Puchalský (SpP) proto svolal jednání s úředníky a dohodli se na změně stávajícího režimu.

„Od 13. června platí v Kratochvílově ulici nový harmonogram a s ním související dopravní značení,“ upřesnil.

Na uzavírku silnice si stěžují nejen řidiči, ale i obchodníci, kteří kvůli ní přicházejí o tržby.

Silnice, která se propadala, se předlažďuje v délce 362 metrů a její uzavírka potrvá do 30. září. Oprava byla rozdělena do tří etap, ale původní plán zřejmě dozná změn.

Kam se nyní dostanete?

„Dohodli jsme se s firmou, že nově umožní vjezd do Kratochvílovy ulice z Masarykova náměstí, dále do vnitrobloku Kainarovy ulice a na parkoviště,“ upřesnil změny Zdeněk Dostál z přerovského magistrátu.

Oprava komunikace v Kratochvílově ulici bude v této „mezietapě“ probíhat od budovy Stavebního bytového družstva až po křižovatku u vjezdu do vnitrobloku v Kainarově ulici.

„Po dosažení pevnosti ložné vrstvy z cementové malty se provoz na parkoviště obnoví z ulice Komenského a stavební práce budou pokračovat směrem k náměstí. Počítáme s dokončením druhé etapy v plánovaném termínu, tedy do 29. července,“ doplnil Zdeněk Dostál.

Oprava křižovatky? Další mimořádná etapa

Problematický úsek opravy vlastní křižovatky ulic Kainarova a Kratochvílova si podle něj vyžádá ještě jednu mimořádnou etapu, díky níž by se mělo podařit zajistit co nejkratší uzavření vjezdu do Kainarovy ulice.

I když se podařilo najít způsob, který vyhovuje obyvatelům Kratochvílovy i Kainarovy ulice, řidiči podle vedení města musejí respektovat aktuální dopravní značení a dbát zvýšené opatrnosti. Silnice od náměstí T. G. Masaryka totiž slouží i jako příjezd na stavbu a pohybuje se zde těžká stavební technika.

Komunikace v Kratochvílově ulici se propadala zejména v jízdních stopách. Tyto nerovnosti zabraňovaly odvodnění povrchu, dešťová voda zůstávala v propadlinách a docházelo k postupnému vyplavování materiálu ze spár dlažby a jejímu zborcení.